W okolicy Koszalina powstać ma farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW

W Kraśniku Koszalińskim (pow. Koszaliński) za kwotę około 4,4 miliona złotych wybudowana zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW. Inwestycja uzyskała dofinansowanie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla tego województwa.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Inwestor – spółka ES Jutrzenka 2 sp. z o. o. – zainstalować na farmie chce 3960 modułów fotowoltaicznych o mocy 250 W każdy. Według szacunków inwestora instalacja produkować ma około 988 MWh energii elektrycznej rocznie.

ES Jutrzenka w ramach dofinansowania z RPO otrzymała kwotę 1,9 miliona złotych na realizację projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kraśnik Koszaliński”.  Całkowity koszt inwestycji zamknąć się ma w kwocie 4,4 miliona złotych.

Inwestor tej instalacji może poszczycić się także innymi sukcesami – firma ta jest jednym z beneficjentów pierwszej aukcji OZE, jaka przeprowadzona została pod koniec zeszłego roku.

Opisywany projekt nie jest jedynym, jaki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO w województwie Zachodniopomorskim.  WFOŚiGW w Szczecinie przyznał dofinansowanie w wysokości ponad 660 tysięcy złotych Arcybiskupiemu Seminarium Duchownemu w Szczecinie, które chce zainstalować 91 kW mocy PV. Ponad 77 tysięcy złotych trafiło do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Szczecinie na instalację PV o mocy 39 kW o łącznej wartości 212 tysięcy złotych.

Na drugim końcu skali plasuje się instalacja i mocy 1,89 MW, którą realizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie za kwotę 12,7 miliona złotych. Na ten cel WGOŚiGW w Szczecinie przyznał dofinansowanie wynoszące niemalże 8,4 miliona złotych.