Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Orlen zamówił 70 turbin dla polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Orlen zamówił 70 turbin dla polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Orlen zamówił 70 turbin dla polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Spółka z Grupy ORLEN podpisała z duńską firmą Cadeler umowę rezerwacyjną na transport i instalację około 70 turbin dla polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

Reklama

Orlen zamawia turbiny dla polskiej farmy na Bałtyku 

W kolejnych krokach Orlen dokona wyboru dostawców turbin, fundamentów, kabli wewnętrznych i eksportowych, wykonawców morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych oraz serwisu i utrzymania farmy. Inwestycja, której realizacja planowana jest na lata 2024-2026 zakłada powstanie farmy o łącznej mocy wytwórczej do 1,2 GW.

– Zawarcie kontraktu jest ważnym krokiem w realizacji naszej strategii zakupowej zakładającej zabezpieczenie w tym roku wszystkich krytycznych komponentów i usług, niezbędnych do realizacji projektu w założonym harmonogramie. Zarezerwowany statek jest jednym z około piętnastu statków na świecie, zdolnych do instalacji turbin najnowszej generacjipodkreśla Jarosław Broda, Członek Zarządu Baltic Power.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z zapowiedziami, pierwsze polskie farmy wiatrowe na morzu zaczną działać za 4 lata.

Prace nad pierwszą morską farmą wiatrową w Polsce

W czerwcu tego roku spółka Baltic Power – jako pierwsza spośród deweloperów na polskiej części Bałtyku – sfinalizowała badania geotechniczne. Pomiary prowadzone były na liczącym ponad 130 km2 obszarze farmy oraz liczącej ponad 30 km trasie kablowej wyprowadzającej energię z morza na ląd. 

W ramach realizowanych prac zespół kilkuset badaczy, techników i operatorów wykonał tysiące pomiarów i sondowań. Łącznie statki biorące udział w kampanii pracowały ponad 20 tysięcy godzin. W tym czasie wykonano kilka tysięcy metrów specjalistycznych wierceń w miejscach planowanych posadowień elementów infrastruktury farm. Ich głębokość w zależności od miejsca prowadzenia badań sięgała nawet kilkudziesięciu metrów.

Perspektywy rozwoju polskiego offshore

Obok projektu Baltic Power o mocy do 1,2 GW, Grupa ORLEN wystąpiła także o jedenaście koncesji, których łączny potencjał szacowany jest na ponad 10 GW. To moc, która byłaby w stanie zaspokoić 25% zapotrzebowania Polski na energię elektryczną. Ponadto, koncern analizuje możliwość realizacji podobnych inwestycji na litewskim i łotewskim obszarze Bałtyku.

Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. Inwestycje w porty, realizowane z udziałem polskich dostawców, będą znaczącym impulsem dla rozwoju regionów oraz krajowej gospodarki.

źródło: orlen.pl, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.