OZE zasili rosyjski park narodowy w Arktyce

Infrastruktura parku narodowego „Rosyjska Arktyka”, położonego na wyspach archipelagów Ziemia Franciszka Józefa i Nowa Ziemia, do 2021 roku zostanie zmodernizowana tak, by w pełni zasilały ją odnawialne źródła energii.

Jak informuje rosyjskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Ekologii (nazywane potocznie „Ministerstwem Przyrody”), decyzja jest podyktowana przede wszystkim specyficznym ukształtowaniem rzeźby przylądka i jego położeniem geograficznym, które wyklucza stworzenie scentralizowanego systemu energetycznego. Zapotrzebowanie na energię elektryczną mają na terenie parku głównie bazy polowe dla pracowników i strażników. To właśnie one mają otrzymać instalacje mikrogeneracji OZE.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak podkreślają władze parku już obecnie ponad 2/3 baz posiada zdublowane systemy energetyczne, gdzie podstawowymi źródłami zasilania są instalacje oparte o odnawialne źródła energii, natomiast w sytuacjach awaryjnych do dyspozycji załogi pozostaje generator dieslowski. Natomiast proces ten przeciągał się w czasie ze względu na to, że koszt prac pokrywano ze środków własnych parku. Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Przyrody, które planuje wyasygnować dodatkowe środki budżetowe na ten cel, całkowite przejście na OZE ma nastąpić do 2021 roku.

Zgodnie z przedstawionym planem inwestycyjnym w 2019 roku modernizacji mają zostać poddane bazy na przylądku Zhelaniya wyspy Sieviernyi i archipelagu Nowa Ziemia, na wyspie Ziemia Aleksandry i na wyspie Gukiera archipelagu Ziemia Franciszka Józefa. Na lata 2020 i 2021 przewidziano zaplanowano prace na przylądku Flora wyspy Nortbruk.

Park Narodowy „Rosyjska Arktyka” to położony najdalej na północ i zarazem największy pod względem powierzchni obszar ochrony przyrody w Rosji. Został utworzony w 2009 roku decyzją ówczesnego premiera Rosji, Władimira Putina, z inicjatywy profesora Piotra Bojarskiego. Jest jednym z pierwszych w tym kraju, który zaczął wykorzystywać OZE do pokrycia swojego zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym wypadku wynikało to z geografii – dużej odległości od stałego lądu i położenia na rozproszonych wyspach dwóch licznych archipelagów. Od samego początku zarząd parku wykazywał zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Właśnie z tego powodu już obecnie OZE w dużym stopniu pokrywa zapotrzebowania na energię.