PGE szuka partera do budowy farm wiatrowych offshore w Polsce

Polska Grupa Energetyczna poszukuje właśnie partnerów biznesowych do współpracy w zakresie przygotowania, budowy oraz eksploatacji farm wiatrowych, jakie mają powstać na polskiej części Morza Bałtyckiego. PGE zaprosiła kilkanaście podmiotów do rozmowy o ich udziale w pierwszym etapie inwestycji – budowie 1500 MW (z planowanych 2545 MW). Docelowo energia elektryczna  ma pozwolić na zasilenie nawet czterech milionów gospodarstw domowych.

Przyszły partner PGE ma posiadać doświadczenie w realizacji tego typ inwestycji w Europie, a także być w stanie wesprzeć PGE swoją wiedzą techniczną oraz dotyczącą kontraktowania podwykonawców morskich robót budowlanych itp.

Jak podkreśla PGE, instalacje offshore są jednym z elementów strategii rozwoju Grupy. Od stycznia tego roku trwają już m.in. pomiary wietrzności na Morzu Bałtyckim, w obszarze gdzie powstać mają wiatraki. „Przedsięwzięcie jest obecnie na etapie pozyskiwania niezbędnych zgód środowiskowych, prowadzone są badania wietrzności, prace w zakresie wyprowadzenia mocy i inne działania techniczne. Trwają przygotowania do przeprowadzenia wstępnych badań geologicznych”, informuje PGE.

Jak mówi optymistyczne prezes PGE, Henryk Baranowski (na zdjęciu powyżej): „Dotychczasowe wyniki potwierdzają bardzo dobre warunki wietrzności badanych obszarów. Szacowana obecnie prędkość wiatru w naszych lokalizacjach może przekraczać 9 m/s”.

Pozytywna decyzja środowiskowa dotycząca uwarunkowań dla farmy powinna zostać wydana w przyszłym roku. Harmonogram prac zakłada, że komercyjna eksploatacja zacząć miałaby się w 2026 roku, rok po pierwszym uruchomieniu.

Jak wskazują przedstawiciele koncernu: „Program budowy morskich farm wiatrowych wpisuje się w przedstawiony niedawno do konsultacji projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., w której offshore wskazywany jest jako jedno z głównych narzędzi osiągania celów OZE”.

Dodatkowo, budowa tego rodzaju instalacji pozytywnie oddziaływać będzie na naszą gospodarkę, w szczególności przemysł stoczniowy i stalowy. Jak wskazują wyliczenia McKinsey&Company, wykorzystanie potencjału rynku morskiej energetyki wiatrowej – docelowo 6 GW do 2030 roku – pozwoliłoby zwiększyć PKB o 60 miliardów złotych.

„Grupa PGE weszła na drogę dywersyfikowania źródeł wytwórczych, którego celem jest zmniejszenie emisyjności CO2. Realizacja każdego 1000 MW mocy wiatrowych na morzu oznacza zmniejszenie emisji CO2 przez polską gospodarkę o ok. 4 mln ton rocznie, czyli około 100 mln ton w całym 25-letnim okresie eksploatacji farmy wiatrowej”, informuje Polska Grupa Energetyczna. Grupa jest obecnie największym producentem czystej energii w naszym kraju – w swoim portfolio posiada 14 farm wiatrowych onshore, 4 elektrownie szczytowo-pompowe, 29 hydroelektrowni i jedną farmę PV. Łączna moc zainstalowanych projektów OZE to niemalże 2,2 GW.

Źródło: www.wnp.pl