Piotr Woźny odchodzi z NFOŚiGW

Piotr Woźny zrezygnował dziś z pełnienia funkcji Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój urząd piastował 9 miesięcy, zaś programem “Czyste Powietrze” zajmował się od 3 lat.

Za kadencji Piotra Woźnego uruchomiono program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej “Mój Prąd”, a także zmodernizowano program dofinansowania termomodernizacji – “Czyste Powietrze”.


Piotr Woźny – wieloletni “ekolog w rządzie”

Woźny przejął funkcję prezesa NFOŚiGW na przełomie sierpnia i września 2019 roku (9 miesięcy), zastępując Kazimierza Kujdę. Z Funduszem był związany od czerwca 2018 roku, najpierw jako wiceprezes, a potem jako członek Rady Nadzorczej. Programem “Czyste Powietrze” zajmował się z kolei od marca 2017 roku. Został wtedy mianowany Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw tegoż programu.

Za swoją pracę zdążył mu podziękować już minister klimatu, Michał Kurtyka:


Co dalej z byłym już szefem NFOŚiGW?

Jego funkcje przejmie tymczasowo wiceprezes Dominik Bąk. Woźny nadal jednak będzie związany z polityką klimatyczną kraju – zostanie “społecznym doradcą Ministra Klimatu ds. wdrażania programu “Czyste Powietrze””.