Płonie również Afryka Południowa! Przyczyna to wypalanie pól i pastwisk

Od kilku dni w mediach powtarza się informację o drastycznych pożarach lasów deszczowych w Amazonii. Niestety katastrofa dotyka również terenów Afryki Południowej – ogień trawi Angolę, Tanzanię, Zambię, Kongo i Demokratyczną Republikę Konga.

Okazuje się, że katastrofa dotykająca lasów deszczowych w Amazonii wcale nie jest największą. Ogromne pożary dotykają wielu obszarów Afryki Południowej. Z danych Weather Source wynika, że w samej Angoli w ostatnich dniach zarejestrowano już ponad 6 tys. pożarów, co w porównaniu do ponad 2 tys. w Brazylii jest szokującą liczbą.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Mapa zaprezentowana przez NASA w ramach projektu FIRMS doskonale obrazuje skalę problemu.

W przypadku Afryki Południowej ogień trawi lasy równikowe, które podobnie jak lasy deszczowe Amazonii wyróżniają się sporą bioróżnorodnością roślin oraz zwierząt. Pożary zagrażają także rdzennej ludności tamtejszych terenów – wymykają się spod kontroli i wymuszają migrację.

Niestety okazuje się, że przyczyny pożarów w Afryce Południowej należy również upatrywać w szkodliwej działalności człowieka. Wypalanie pól uprawnych i pastwisk jest sposobem na oczyszczenie ziemi pod kolejny zasiew, ale często kończy się brakiem kontroli nad rozprzestrzeniającym się ogniem. To powoduje, że pożar pochłania znacznie większy teren, jednocześnie emitując do atmosfery szkodliwe związki, m.in. dwutlenek węgla.

Całe szczęście pożary w Afryce Południowej zaczynają wywoływać medialne poruszenie, jest więc szansa na wsparcie tamtejszych mieszkańców w walce z opanowaniem ognia.