Podwyższenie cen za śmieci w Wieliczce. Mieszkańcy są niezadowoleni

Ceny za wywóz śmieci w Polsce rosną. Wraz z postępującym rozwojem gospodarki obiegu zamkniętego, powinniśmy liczyć się z tym, że koszty za odbiór odpadów będą wzrastać. Jednak z podwyżkami nie zgadzają się między innymi mieszkańcy gminy Wieliczka. 

Od stycznia 2021 roku planowany jest wzrost ceny za wywóz śmieci w gminie. Kwota na osobę wzrośnie z 25 do 30 złotych. Niezadowoleni z decyzji Rady Miejskiej mieszkańcy zbierają podpisy pod obywatelską inicjatywą. Tym samym chcą uchylić decyzję o wzroście cen. Jednak, jak wyjaśniają radni, podwyższenie kwoty to wynik rosnących kosztów gospodarowania odpadami, a także podniesienia opłaty środowiskowej. Gmina nie powinna dopłacać do wywozu śmieci – dodawali radni.

Sprzeciw wobec podwyżki

Mieszkańcy gminy uważają, że taka decyzja jest niesprawiedliwa. Swój sprzeciw chcą wyrazić, zbierając podpisy, które zostaną przekazane do Rady Miasta. Minimalna ilość potrzebnych podpisów wynosi 300, dlatego w kilku miejscach w gminie Wieliczka, do 15 grudnia można złożyć swój podpis. Mieszkańcy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej argumentują, że kolejna podwyżka nie jest proporcjonalna do cen, jakie ustaliły składowiska śmieci. Ich cena nie wzrosła, a znaczne zmalała – piszą w uzasadnieniu mieszkańcy.

Poprzednia podwyżka cen za wywóz śmieci  w gminie miała miejsce w lutym tego roku – z 15 złotych na 25 za osobę. Inicjatorzy akcji protestacyjnej chcieliby, aby w opłatach została uwzględniona realna ilość śmieci, jaką „produkuje” dane gospodarstwo. 

Ustalone na Radzie Miejskiej

Nowe stawki zostały ustalone i przyjęte na koniec listopada i mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Opłata podwyższa się znacznie w wypadku gospodarstw niesegregujących śmieci – zamiast 50 wyniesie 120 złotych na osobę. Na ulgi mogą liczyć rodziny wielodzietne.

Nowe ceny za odbiór segregowanych odpadów będą wynosić:

  • podstawowa, czyli gospodarstwa 1-4 osób – 30 złotych od osoby,
  • gospodarstwa 5-7-osobowych – 20 złotych na osobę,
  • gospodarstwa od 8 i więcej osób – 5 zł od osoby.

Wprowadzono natomiast ulgi dla gospodarstw kompostujących odpady zielone – wynosi ona 1 złoty na każdą osobę.

Głosowanie w sprawie podwyżki za opłaty było poprzedzone kilkugodzinną dyskusją. Jak mówią radni, ta decyzja nie była prosta.

Z bólem serca musimy zrobić te podwyżki. Jeśli zmienią się warunki, przykładowo obniżona zostanie opłata środowiskowa albo producenci różnych produktów zaczną wreszcie ponosić koszty gospodarowania odpadami [przyp. red.: Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta], to będę pierwszym, który będzie wnioskował o obniżenie opłaty za śmieci dla mieszkańców mówił radny, Andrzej Dyga.

Nie tylko w gminie Wieliczka rosną ceny za wywóz odpadów. Po 1 listopada w Krakowie kwota ta wzrosła do 23 złote na jednego mieszkańca.

źródło: dziennikpolski.pl