Walka z plastikiem trwa. Rozszerzona odpowiedzialność producenta w 2020 roku

Tę zapowiedź podał podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek. ROP zostało opisane w dyrektywie Parlamentu oraz Rady Europejskiej, według której producent odpowiada za produkt do końca cyklu jego życia.

Termin transpozycji unijnych przepisów upływa w połowie 2020 r., a dyrektywy w sprawie ograniczania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych w 2021 roku. Nie oznacza to, że nie chcielibyśmy tego zrobić wcześniej. Nowy zakres ROP będzie wprowadzać nowelizacja ustawy odpadowej oraz opakowaniowej, nad którą rozpoczęliśmy już prace. Przewidujemy, że nowelizacja ta powinna wejść w życie w połowie przyszłego roku – powiedział minister Mazurek.

Najbardziej prawdopodobnym rezultatem wprowadzenia ROP może być wzrost cen samych produktów. Odczują to konsumenci, którzy już w tej chwili sporo płacą za wywóz odpadów oraz ich niesegregowanie. Jedną z propozycji, jaką można znaleźć na portalkomunalny.pl, jest modyfikacja produktów, aby powstałe z nich odpady były bardziej przyjazne środowisku. Opakowania, które łatwiej poddać recyklingowi, mogą obniżyć koszty. Aby jeszcze bardziej zbilansować opłaty z tytułu ROP, producenci chcą, aby odbiorcami tych podatków byli sami recyklerzy.

Dotychczas mechanizm ROP nie był skuteczny i samorządy domagały się jego modyfikacji, aby obniżyć koszty ponoszone za odzysk.