Polska naruszyła prawo UE w kontekście Puszczy Białowieskiej

Wycinka Puszczy Białowieskiej doprowadziła do sporu z Komisją Europejską, którego rezultaty poznamy niebawem. Ostatnio głos w tej sprawie zabrał rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Yves Bot, który po raz kolejny potępił działania Polski.

Yves Bot jasno dał do zrozumienia, że Polska poprzez swoje decyzje naruszyła dyrektywę siedliskową, co może mieć poważne konsekwencje. Na tym terenie żyje wiele niezwykle cennych z punktu widzenia środowiska gatunków, a wycinka drzew może spowodować zmniejszenie ich populacji. Opinia rzecznika Trybunału Sprawiedliwości nie niesie ze sobą jednak poważnych konsekwencji. Te mogą dopiero nadejść z finalnym orzeczeniem, które pojawi się w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Zakładając negatywny scenariusz, na Polskę mogą zostać nałożone wysokie kary, m.in. finansowe.

Polska strona zapowiada, że niezależnie od orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, rząd dostosuje się do jego treści. Nie zmienia to jednak faktu, że ciągle pozostaje przy swoim stanowisku i uważa, że wszelkie podjęte działania miały na celu ochronę Puszczy Białowieskiej przed kornikiem.

Fotowoltaika od Columbus Energy