Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Polska popiera atom: „musimy traktować energię jądrową jako niskoemisyjne źródło energii!”

Polska popiera atom: „musimy traktować energię jądrową jako niskoemisyjne źródło energii!”

Polska oraz Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Francja, Finlandia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry podpisały list, który francuski minister finansów Bruno Le Maire skierował do europejskich decydentów. Pismo podkreśla wkład energii jądrowej w wysiłki na rzecz dekarbonizacji i zapewnienia stabilnych dostaw energii. Polska popiera atom – czy słusznie?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Polska popiera atom

List zatytułowany „Dlaczego my, Europejczycy, musimy traktować energetykę jądrową na równi z innymi źródłami niskoemisyjnymi” został opublikowany 11 października 2021 roku w największych europejskich dziennikach.

W wystąpieniu podkreślono rolę energetyki jądrowej dla zapewnienia niezależności energetycznej i stabilnych cen energii, co jest szczególnie istotne w dobie trwającego kryzysu energetycznego. 

Energia jądrowa jest kluczowym, przystępnym cenowo, stabilnym i niezależnym źródłem energii. Po pierwsze dlatego, że zapobiega narażeniu konsumentów europejskich na wahania cen – zaznaczono.

Energia jądrowa w decydujący sposób przyczynia się do niezależności naszych dostaw energii i elektryczności. Jest to dostępna bezemisyjna energia, która może dostarczyć dużą ilość konkurencyjnej energii elektrycznej bez zwiększania naszej zależności od dostaw energii z krajów trzecich – czytamy w piśmie.

Sygnatariusze podnoszą również, powołując się na raporty czołowych organizacji międzynarodowych, że rola energetyki jądrowej jest przede wszystkim kluczowa w zakresie walki z ociepleniem klimatu.

Energia jądrowa pomaga w walce z ociepleniem klimatu

Częścią rozwiązania musi być energia jądrowa. Podczas gdy odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w naszej transformacji energetycznej, potrzebujemy również innych bezemisyjnych źródeł energii, aby zaspokoić nasze potrzeby na wystarczającym i stałym poziomie – podkreślono w apelu.

W stanowisku mocno akcentuje się ponadto poziom zaawansowania technologii jądrowych, również w obszarze gospodarki odpadami promieniotwórczymi, oraz siłę europejskiego sektora jądrowego. 

Energetyka jądrowa jest dla nas, Europejczyków, szansą na dalszy rozwój przemysłu o silnej wartości dodanej, tworzenie tysięcy wykwalifikowanych miejsc pracy, wzmocnienie naszego przywództwa w zakresie ochrony środowiska oraz zapewnienie strategicznej autonomii i samowystarczalności energetycznej Europy.

Sygnatariusze listu podkreślają także konieczność zapewnienia neutralności technologicznej i suwerenności energetycznej państw członkowskich. Walka z atomem przybiera jednak na sile.

Walka z atomem

Przedstawiciele państw, którzy podpisali apel, wzywają do równego traktowania energetyki jądrowej, a w szczególności do włączenia jej do taksonomii zrównoważonego finansowania do końca 2021 roku.

Komisja Europejska opracowuje w chwili obecnej projekt tzw. uzupełniającego aktu delegowanego do rozporządzenia w sprawie taksonomii. Państwa projądrowe podejmują wysiłki, by uwzględniał on energetykę jądrową. Przeciwnicy atomu, jak Austria i Niemcy, domagają się zablokowania wsparcia unijnego dla energetyki jądrowej oraz utrudnienia jego finansowania również ze środków prywatnych poprzez nieuwzględnienie energetyki jądrowej w taksonomii zrównoważonego finansowania, wbrew raportowi Joint Research Center.

źródło: gov.pl/web/klimat

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.