Polskie banki przyznają coraz więcej kredytów na inwestycje OZE

20,7 milionów złotych przekazał w ubiegłym roku BOŚ Bank na finansowanie inwestycji w farmy OZE. W tym roku ma to być już ponad ćwierć miliarda.

W trakcie specjalnego seminarium Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wiceprezes spółki BOŚ Leasing – Eko Profit, Paweł Okoński pochwalił się wzrostem udziału sektora bankowego w finansowaniu inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, w szczególności w PV.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Tylko w minionym roku sam BOŚ Bank przyznał kredyty o łącznej wartości 20,7 milionów złotych na 6 farm fotowoltaicznych o mocy 6,54 MW. Z kolei w pierwszym półroczu bieżącego roku przyznano już 43,7 mln zł na inwestycje w 14 kolejnych farm o łącznej mocy 14 MW. Zmiany są coraz bardziej gwałtowne. Od początku lipca do ostatniego dnia grudnia 2019 roku BOŚ ma przeznaczyć bagatela ćwierć miliarda złotych na kilkadziesiąt farm.

W grę wchodzą tylko duże instalacje o minimalnej mocy 1 MW i wkładzie własnym na poziomie 20 procent. Bank natomiast oferuje piętnastoletnie finansowanie – tyle, ile trwa okres wsparcia w systemie aukcyjnym.

Nazwa zobowiązuje

W portfolio BOŚ Leasing – Eko Profit można znaleźć  inwestycję wiatrową o wartości około 32 mln zł. Składa się na nią 7 farm, o mocy 850 kW każda. Spółka udzieliła tak zwaną pożyczkę podporządkowaną i pośredniczyła w pozyskaniu finansowania dłużnego z BOŚ. Dodatkowo  doradzała w zakresie inżynierii finansowej, struktury zabezpieczeń oraz przy połączeniu dotacji z finansowaniem dłużnym.