Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przemysł tytoniowy niszczy środowisko, donosi WHO. Dane raportu są przerażające

Przemysł tytoniowy niszczy środowisko, donosi WHO. Dane raportu są przerażające

Palacze mają kolejny powód do rzucenia nałogu. Według raportu WHO przemysł tytoniowy nie tylko szkodzi zdrowiu człowieka, ale ma też destrukcyjny wpływ na przyrodę. Jednak koncerny tytoniowe próbują to ukryć. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Przemysł tytoniowy niszczy środowisko 

Pod koniec maja ukazał się raport WHO dot. przemysłu tytoniowego. Jednak tym razem nie była to analiza wpływu nikotyny na zdrowie człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia przyjrzała się bliżej wpływowi produkcji papierosów na środowisko przyrodnicze. 

Dane raportu przyprawiają o zawrót głowy. Każdego roku przemysł papierosowy odpowiada za wycinkę 600 milionów drzew i zużycie 22 miliardów wody. Pod uprawy tytoniu wykorzystuje się 200 000 hektarów ziemi. Łączna liczba emisji związanych z produkcją papierosów to aż 84 miliony CO2, czyli ⅕ emisji lotnictwa. 

Czy wiesz, gdzie lądują twoje niedopałki? 

Ważnym problemem, na który zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia są niedopałki. Wyroby tytoniowe zawierają około 7000 różnych toksyn i drobin mikroplastiku, które razem wyrzucanymi niedopałkami przedostają się do środowiska. To drugie największe źródło zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi na świecie. Jeden wyrzucony filtr może zatruć nawet 100 litrów wody

Około 4,5 biliona filtrów papierosowych zanieczyszcza nasze oceany, rzeki, chodniki miejskie, parki, glebę i plaże każdego rokumówi dr Ruediger Krech, dyrektor ds. Promocji zdrowia w WHO.

Pod zasłoną dymu 

Przemysł tytoniowy próbuje ukryć swój destrukcyjny wpływ na środowisko pod osłoną raportów środowiskowych i kampanii marketingowych. To nic innego, jak greenwashing – ostrzega WHO. 

W rzeczywistości wpływ ekologiczny branży tytoniowej jest w przybliżeniu równy jednej z dużych firm naftowych. Musimy mówić o przemyśle tytoniu w taki sam sposób, w jaki mówimy o ropie naftowej jako przyczynie zmian klimatumówi Andrew Rowell, główny autor raportu

Uprawy tytoniu są skoncentrowane przeważnie w krajach o niskim i średnim poziomie rozwoju, gdzie istotnymi problemami są brak wody pitnej czy dostęp do ziem uprawnych. 

Przemysł tytoniowy musi być pociągnięty do odpowiedzialności 

WHO apeluje o działania, które pociągną przemysł tytoniowy do odpowiedzialności za szkody środowiskowe, jak pokrycie kosztów za tworzenie zanieczyszczeń. Takie prawo obowiązuje już w niektórych krajach, np. Francji i Hiszpanii. Zaproponowane zostały także podatki od wyrobów tytoniowych, w których zawarta ma być opłata środowiskowa. 

Uwaga należy się także rolnikom. WHO prosi o wsparcie dla osób, które utrzymują się z produkcji tytoniu w przejściu na bardziej zrównoważone metody upraw. 

Przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia naciska na promowanie usług, które pomagają rzucić nałóg tytoniowy. Przykładem może być holenderski Lidl, który w zeszłym roku zdecydował się a wycofanie papierosów z oferty sklepu

Źródło: Euronews Green

Fot. główne: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.