Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Przepisy o odpadach w projekcie Tarczy Antykryzysowej

odpady

Przepisy o odpadach w projekcie Tarczy Antykryzysowej

W projekcie Tarczy Antykryzysowej pojawiły się zapisy o gospodarce odpadami. Wojewodowie otrzymają więcej uprawnień o charakterze arbitralnym. Odpady zmieszane będą mogły ominąć przetworzenie.

Reklama

Gospodarka odpadami – zmiany

Zgodnie z projektem Tarczy Antykryzysowej w zakresie gospodarki odpadami będą obowiązywały nowe zasady. Jeśli na terenie województwa nie będzie technicznych i organizacyjnych możliwości unieszkodliwiania odpadów, które są wytwarzane w związku z przeciwdziałaniem choroby COVID-19, a nie są odpadami medycznymi, wojewoda może wydać specjalne polecenie innym władzom samorządowym, jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym czy nawet przedsiębiorcom o odpowiednim postępowaniu. Oznacza to, że marszałek województwa ma prawo za pomocą jednego dokumentu rozporządzać gospodarką komunalną w całym administrowanym przez siebie obszarze.

Jego polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu w momencie jego doręczenia lub ogłoszenia i nie musi posiadać uzasadnienia. Polecenie może dotyczyć przekazania odpadów do składowania lub do termicznego przekształcenia (spalenia) z pominięciem wstępnych procesów przetwarzania. Co więcej, wojewoda na danym obszarze, będzie mógł wyłączyć obowiązek segregacji śmieci.

Sporo luk i jeszcze więcej wątpliwości

Pojawia się luka związana z opłatami za większe ilości śmieci, które trafiają na wysypiska i magazyny. Należy uwzględnić, że w projekcie nie przewidziano zwolnienia z opłat marszałkowskich. Więcej wątpliwości pojawia się także w kwestii decyzji, czy odpady można bezpiecznie sortować, czy nie i jaki za tym może stać argument – czy ilość zarażonych, czy przebywających na kwarantannie. W projekcie nie uwzględniono też odpowiednich wytycznych dla wojewodów, na podstawie których mogliby podejmować decyzje o wydaniu wspomnianych poleceń. Ten problem może zablokować działanie tego prawa.

źródło: portalkomunalny.pl, fot. Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.