Rada ds. ekoMałopolski chce zaostrzyć wojewódzką ochronę powietrza

Rada ds. ekoMałopolski chce zaostrzyć wojewódzką ochronę powietrza

Rada do spraw ekoMałopolski rozpoczęła swoją pracę. W planach aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa. Przygotowano 5 wariantów w zakresie transportu i termomodernizacji. Po konsultacjach rada wybierze do wdrożenia jeden. 

Transport

W pierwszym wariancie zakłada się wprowadzenie stref czystego transportu w centrum Krakowa i Tarnowa, które pokrywałyby się ze strefami parkowania w tych miastach. Dla Krakowa chodzi dokładnie o podstrefy A1 – A4. Zwrot “strefy czystego transportu” ma swoją definicję w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Taka strefa przez kilka miesięcy działała na krakowskim Kazimierzu, jednak zniesiono ją ze względu na skomplikowane zasady obowiązywania.

Drugim wariantem jest strefa ograniczonej emisji komunikacyjnej w Krakowie. Obejmowałaby obszar, który ogranicza III (albo IV według czwartego wariantu) obwodnica miasta. Wjazd do niej posiadałyby tylko te pojazdy, które spełniają normy emisyjne – dla samochodów z silnikiem diesla byłoby to Euro 6, zaś dla benzynowych Euro 4. Ta propozycja wymaga jednak zmian ustawowych.

W trzecim wariancie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej w Krakowie plan dotyczy tylko tych dzielnic, które nie leżą poza pierścieniem IV obwodnicy. Strefa powstałaby na podstawie specjalnej ekspertyzy wariantowej wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie, którą zlecił UMK. Co więcej, wjazd otrzymałyby wszystkie samochody z normą emisyjną Euro 4.

Piąty wariant przewiduje natomiast wprowadzenie transportu opartego wyłącznie o silniki elektryczne i ogniwa wodorowe.

Termomodernizacja Małopolski

W obecnej polityce przewiduje się zwiększenie tempa wymiany kotłów grzewczych o 30 do 50 procent rocznie oraz całkowitą likwidację kopciuchów w Krakowie. 

W pierwszym wariancie przewidziano, aby do 2023 roku do wymiany pozostało około 1/4 obecnej liczby kopciuchów w całym województwie. Podstawą kolejnych 3 wariantów jest wdrożenie uchwały antysmogowej dla całego województwa małopolskiego. Każda z nich stopniowo zwiększa działania. 

Trzecia propozycja chce dodatkowo zakazać ogrzewania węglem kamiennym w nowych kotłach od 2021 roku. Dopuszczalnym paliwem pozostałby biomasa w standardzie ekoprojektu – 40 mg/m3.

Czwarty wariant został przewidziany podobnie, ale limit na emisję biomasy wprowadza ograniczenia już do 20 mg/m3, zaś kotły muszą posiadać zbiornik buforowy o odpowiedniej pojemności. Co więcej, w tym wariancie od 2021 nowe ogrzewacze i kominki będą musiały mieć zamkniętą komorę spalania, posiadać elektrofiltr lub automatykę, która pozwala na sterowanie podawaniem powietrza, a ich emisja nie może przekraczać 20 mg/m3. Czwarty wariant dodatkowo przewiduje zakaz stosowania wszelkich paliw stałych na obszarze stref A i B wszystkich uzdrowisk od 2027 roku oraz ustalenie preferencji finansowania odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym ograniczeniu finansowania dla instalacji gazowych.

W wariancie 5 oprócz powyższych założeń przewiduje się także podwyższenie od 2027 roku standardów emisji dla nowych kotłów i kominków na biomasę do 10 mg/m3, a oprócz tego  zakaz stosowania gazu ziemnego i oleju opałowego w nowych budynkach od 2030 roku. Ostatecznie paliwa kopalne do ogrzewania budynków miałyby zniknąć z użycia do 2050 roku.

Wspólne założenia wszystkich wariantów

Do ekologicznych rozwiązań zalicza się rozwój kolei aglomeracyjnej, rozwój połączeń pomiędzy małopolskimi miastami oraz zwiększenie roli komunikacji miejskiej kosztem części ruchu samochodowego. Ponadto, rada chce, aby osiągnięto wymagania konkluzji BAT przez zakłady przemysłowe i dyrektywy MCP przez ciepłownie (w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania).

Terminy spotkań konsultacyjnych

w Krakowie 13 i 15 stycznia
w Tarnowie 14 stycznia
w Chrzanowie 16 stycznia
w Nowym Sączu 17 stycznia

Uwagi można również przesyłać do 24 stycznia na adres: [email protected].