Raport Port PC – ponad 40 tysięcy sprzedanych pomp w 2019

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przedstawiła najnowszy raport o polskim rynku ogrzewania bezemisyjnego i perspektyw rynkowych na następne lata. “Łączna liczba sprzedawanych w Polsce pomp ciepła wskazuje, że polski rynek znajduje się na ścieżce zrównoważonego i stabilnego wzrostu. Za szczególnie optymistyczne należy uznać to, że jako jeden z niewielu rynków europejskich w ostatnich dziewięciu latach każdego roku odnotowywał wzrost” – czytamy. Największy zwyżki i największy udział w rynku mają pompy typu powietrze/woda – 55%. 

W 2019 roku w całej Polsce łączna ilość pracujących pomp ciepła wynosiła ponad 128 tysięcy sztuk i jest to wzrost o 28 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Ich łączną łączną moc grzewczą szacuje się na około 2 GW.  Największy wzrost na rynku uzyskały natomiast pompy typu powietrze/woda:

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na przestrzeni ostatnich 9 lat sprzedaż w obrębie tego segmentu wzrosła blisko 14-krotnie, dzięki czemu w roku 2019 pompy ciepła typu powietrze/ woda do centralnego ogrzewania pomieszczeń stanowiły już około 55% całego rynku pomp ciepła i około 75% rynku pomp ciepła do centralnego wodnego ogrzewania pomieszczeń” – czytamy w raporcie.

Porównując rok 2019 z 2010 autorzy raportu zwracają uwagę, że ilość sprzedawanych pomp w Polsce wzrosła pięciokrotnie. Dodatkowo stwierdzają, że rzeczywisty rozwój rynku jest zbliżony do wariantu C – optymistycznego scenariusza rządowego Krajowego Planu Działania z 2010 roku, według którego rynek PC miał rozwijać się ze średnim rocznym wzrostem 25 proc.

Między 2018 a 2019 rokiem

W 2019 roku rynek pomp ciepła stosowanych do centralnego ogrzewania wzrósł o około 64%, natomiast cały rynek pomp ciepła odnotował wzrost na poziomie około 37”. Zmianę pomiędzy 2018 a 2019 rokiem charakteryzuje – ponownie – gwałtowny wzrost sprzedaży urządzeń typu powietrze/woda – wzrost o 91 procent (sprzedano ok. 20 300 sztuk). W pozostałych uwzględnionych przypadkach zmiany nie przekroczyły 20 procent: bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda – +18%; systemy VRF i solanka/woda – po +15%; powietrze/woda tylko do ogrzewania wody użytkowej – +4% oraz bez zmian przy typie woda/woda.

Pompy ciepła i inne urządzenia grzewcze

Zdaniem PORT PC, udział pomp ciepła w ogólnym polskim rynku ogrzewania domów jest “relatywnie niski”. W minionym roku sprzedano około 300 tysięcy kotłów gazowych (w większości wiszących), nadal wysoką sprzedaż odnotowują także kotły na paliwa stałe (125 tysięcy, z czego 45 tysięcy to kotły węglowe!). Według szacunków Organizacji, w minionym roku pompy ciepła ogrzewały około 23% budynków jednorodzinnych. W przypadku innych krajów – Szwecja ma ok. 90% domów ogrzewanych PC, Szwajcaria ponad 80, a Niemcy 43.

Koszty Ogrzewania

Jedną z wymienianych przyczyn ubiegłorocznego wzrostu zainteresowania instalacją pompy ciepła jako źródła ogrzewania jest “tendencja do budowania oszczędnych, ale zarazem komfortowych domów jednorodzinnych o powierzchni ogrzewanej poniżej 130 m2 i mniejszych”. Zakup oraz montaż powietrznej pompy ciepła stał się porównywalny do zakupu i montażu kotła gazowego czy kotła na biomasę. Należy pamiętać, że przy PC nie trzeba budować komina, kanałów wentylacyjnych, czy też instalacji i przyłączy gazowych (w przypadku nowobudowanych domów). Dodatkowo nie jest konieczne budowanie kotłowni. 

Autorzy raportu uwzględniają również na przyszłość Nowe Warunki Techniczne (WT 2021), którez pewnością przyczynią się do częstszego stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych. W nowych budynkach będzie to powodować dalsze, znaczące obniżenie zapotrzebowania na ciepło i w konsekwencji wpłynie na szersze stosowanie powietrznych pomp ciepła”.

Dalej odnotowywane niskie lub konkurencyjne koszty związane z ogrzewaniem domu urządzeniami zeroemisyjnymi – zarówno z wykorzystywaniem energii elektrycznej w ramach ogrzewania pomieszczenia, czy ciepłej wody użytkowej, jak i bez. Najniższe koszty metodą konwencjonalną może osiągać kocioł na kawałki drewna (biomasa) – 1440 zł/rok, ogrzewanie kotłem gazowym z kolei w skali roku roku przekracza 2 tys. złotych. W tym samym czasie za ogrzewanie PC z instalacją podłogową, zapłacimy w skali roku 1520 złotych. Najmniej będą płacili zaś właściciele urządzeń solankowych – 1400 złotych.

Cały raport jest ogólnodostępny tutaj.

Źródło: portpc.pl, gramwzielone.pl