Rosja będzie zmieniać odpady w ekologiczne paliwo

Instytut Fizjologii i Immunologii przy Rosyjskiej Akademii Nauk ogłosił, że udało się opracować biopreparat, który pozwoli przerabiać odpady organiczne i odchody w biopaliwo. Informację przekazał mediom rosyjski rządowy fundusz innowacyjności.

Jak podaje agencja TASS, powołując się na rozmowę z badaczem, który opracował preparat, Anną Feiginą, środek ten ma być łatwy w użyciu i działać również w niskich temperaturach, co pozwoli używać go również w małych i prywatnych gospodarstwach oraz na terenach, takich jak północna Syberia. Jest to o tyle istotne, że dla tych regionów dostęp do biomasy może stać się jednym z rozwiązań problemu dostaw energii do osiedli oddalonych od istniejącej infrastruktury energetycznej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt, w ramach którego opracowano nowy biopreparat, rozpoczął się w 2015 roku z inicjatywy Rosyjskiej Akademii Nauk, a w 2016 r. badaczom udało się uzyskać grant od rosyjskiego Funduszu Innowacyjności.

Nasza innowacyjna formuła pozwala rozwiązać nie tylko problem utylizacji odpadów organicznych, ale także deficytu odnawialnych źródeł energii. Za pomocą opracowanego biopreparatu można uzyskać surowiec pozwalający w sposób prosty, ekologiczny i bezpieczny produkować ciepło i energię elektryczną, którą można przesyłać do sieci energetycznych. Dodatkowo  nasz wynalazek neutralizuje chemikalia, takie jak ropa naftowa, benzyna, mazut, smary silnikowe i maszynowe. Dzięki łatwości użycia nadaje się zarówno dla małych,  prywatnych gospodarstw, jak i dla dużych zakładów produkcyjnych” – można przeczytać w ogłoszonym  przez Instytut komunikacie.

W dalszej części komunikatu zostaje wyjaśnione, że mikroorganizmy zawarte w preparacie w charakterze pożywienia wykorzystują niektóre chemiczne substraty wspomnianych wyżej  zanieczyszczeń. Mają też być całkowicie bezpieczne dla człowieka oraz innych organizmów żywych,  zarówno zwierząt jak i roślin, co ma pozwalać na jego wykorzystanie przy oczyszczaniu np. zbiorników wodnych. Preparat może być wykorzystywany na skalę przemysłową do  oczyszczania zbiorników w zakładach produkcji i przetwórstw ropy naftowej lub w sytuacji awarii i wycieków.

Aktualnie RAN prowadzi prace nad stworzeniem wydajnego modelu produkcji preparatu w warunkach przemysłowych. Złożono też wniosek patentowy.

źródło: tass.ru