Rosja: W Dagestanie powstaną elektrownie słoneczne i wiatrowe

Spółka „Elektron”, dystrybutor energii elektrycznej na terytorium Dagestanu, zawiadomiła o wyasygnowaniu środków na inwestycje w OZE na terenie kaukaskiej republiki. Informacja pojawiła się na oficjalnym portalu przedsiębiorstwa. 

Na chwilę obecną zgodnie z podaną informacją planowane są inwestycje w nieduże obiekty generacji słonecznej i wiatrowej, których moc ma nie przekraczać 25 MW. Póki co nie wskazano dokładnych lokalizacji.

Rozwijanie sektora odnawialnych źródeł energii w Republice Dagestanu da silny impuls dla rozwoju gospodarki regionu. Obecnie wiele rejonów i osiedli w Dagestanie boryka się z częstymi przerwami w dostawach energii i innymi problemami związanymi z elektrycznością. Starzeje się infrastruktura przesyłowa, nie nadążamy z jej bieżącą wymianą. Farmy wiatrowe i słoneczne w dłuższej perspektywie znacząca przyczynią się do obniżenia ceny jednostki energii, zmniejszenia strat w sieci przesyłowej. W rezultacie mieszkańcy regionu otrzymają dostęp do pewnego źródła wysokiej jakości energii. To nowoczesne metody i technologie produkcji energii elektrycznej, tak szeroko wykorzystywane obecnie na terenie wielu rozwiniętych krajów Europy – powiedział przedstawiciel spółki dziennikarzom agencji informacyjnej RIA Dagestan.

Agencja RIA uzyskała też informację, że realizacja projektu jest już rozpoczęta. Wcześniej, w roku 2018, spółka Elektron przeznaczyła część swoich środków operacyjnych na szereg analiz potencjału OZE na terenie republiki i na opracowywanie projektów obiektów alternatywnej energetyki w zakresie teoretycznym. Planowane na ich podstawie inwestycje zostaną przeprowadzone we współpracy z wyspecjalizowana spółką Evrosolar («Евросолар») zajmująca się budową farm słonecznych. Spółka wydzieliła specjalną grupę roboczą, która na przestrzeni następnych kilku miesięcy będzie pełniła rolę konsultantów i analizowała warunki klimatyczne regionu w celu poprawy efektywności planowanych instalacji oraz wskazywała najbardziej  korzystne lokalizacje. Jak stwierdził szef grupy, Andrey Maksimov, republiki północnego Kaukazu są jednymi z najlepszych możliwych lokalizacji dla podobnych przedsięwzięć.

W Dagestanie są niezwykle korzystne warunki klimatyczne zarówno dla elektrowni słonecznych, jak i wiatrowych. Dodatkowo prawodawstwo republiki zostało już dostosowane do  potrzeb OZE. Znajduje się tutaj kilka rejonów, w których ponad 300 dni w roku jest słonecznych, co  jest jednym z najlepszych wyników w całym naszym kraju. Najpóźniej za kilka miesięcy przedstawimy szereg projektów, które pozwolą znacząco  rozwinąć udział OZE w regionalnym miksie energetycznym i przystępować do planowanych konkursów – powiedział  Maksimov.