Rosja: W obwodzie saratowskim powstaną farmy wiatrowe o mocy 300 MW

Obwód saratowski ma zamiar aktywnie uczestniczyć w procesie zwiększaniu udziału OZE w miksie energetycznym Federacji Rosyjskiej. Na lata 2019-2023 planowana jest budowa farm wiatrowych o mocy 300 MW, a władze regionu deklarują dalsze inwestycje.

Pierwsze obiekty OZE w regionie Saratowa zostały włączone do użytku na początku 2017 roku. Były to niewielkie instalacje fotowoltaiczne, traktowane wówczas raczej jako projekt pilotażowy. Zdobyte dzięki temu doświadczenie nie poszło na marne, ponieważ właśnie zapowiedziano następną inwestycję w tym obszarze. Dokumenty podpisano w czasie niedawno zakończonego „Rosyjskiego Forum Inwestycyjnego w Soczi”. Przedmiotem jest szeroko  rozumiana „współpraca energetyczna”, w tym m.in. możliwość włączenia do użytku na terenie obwodu przeszło 300 MW czystej energii z parków wiatrowych. Umowa, czy raczej porozumienie o współpracy, samo w sobie nie ma wiążącej mocy prawnej. Każda z inwestycji będzie wymagać osobnego dokumentu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Warto natomiast podkreślić, że realizacja zawartych w porozumieniu ustaleń jest bardzo prawdopodobna. Stronami umowy są władze obwodu w osobie gubernatora Valeriya Radayeva oraz Aleksandra Czubayeva – dyrektora generalnego OOO „Vetroenergetika” (ООО «Ветроэнергетика») i przedstawiciela „Fundacji Rozwoju Energetyki Wiatrowej” («Фонд Развития Ветроэнергетики»). Fundację powołały do życia dwa przedsiębiorstwa sektora OZE – rosyjski oddział fińskiego „Fortum” i rosyjska państwowa spółka „RosNano”. Podstawowym celem fundacji jest właśnie realizacja podpisanych porozumień. Każda ze stron posiada dokładnie połowę udziałów.

Jak podkreśla gubernator Radayev, inwestycje te nie są w jego oczach wyłącznie zwiększeniem udziału OZE w regionalnym miksie, ale również istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego wynikającego z szerokiej dywersyfikacji źródeł energii – w obwodzie saratowskim funkcjonuje m.in. największa w Rosji elektrownia atomowa „Balakovo” o mocy 4 GW, hydroelektrownia „Saratovskaya” o mocy 1,4 GW, szereg elektrociepłowni o mocy od 18 do 440 MW oraz inni producenci energii. Dzięki temu Saratow jest uważany za „energetycznego donatora” dla sąsiednich obwodów, pomimo że jest jednocześnie jednym z centrów przemysłowych Rosji i sam posiada ogromne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Fundacja Rozwoju Energetyki Wiatrowej jest uważana za jednego z największych „zwycięzców” Rosyjskiego Forum Inwestycyjnego, zwłaszcza w obszarze alternatywnej energetyki. W trakcie trwania Forum podpisała dokumenty dające jej prawo do budowy ponad 2 GW instalacji wiatrowych do 2023 r. Mają one powstać m. in. w Obwodzie Rostowskim, Republice Kałmucji oraz w Kraju Permskim i Kraju Stawropolskim. Biorąc pod uwagę, że Fundacja jest tez zaangażowana w rozbudowę elektrowni wiatrowej „Ulyanovskaya VES”, największego tego typu obiektu w Rosji, bez wątpienia jest obecnie krajowym liderem w branży.

źródło: vedomosti.ru