Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Silny wiatr 100km/h sprawił, że moc wiatraków prawie pobiła rekord. Nowy rok z kolejnymi wzrostami energii wiatrowej w Polsce

Silny wiatr 100km/h sprawił, że moc wiatraków prawie pobiła rekord. Nowy rok z kolejnymi wzrostami energii wiatrowej w Polsce

Znaczenie energetyki wiatrowej w Polsce ciągle rośnie. Z niedzieli na poniedziałek 16-17 stycznia 2022 roku silny wiatr sprawił, że otarliśmy się o rekord mocy wiatraków. Gdzie znajduje się największa w Polsce farma wiatrowa i czy możemy spodziewać się kolejnych wzrostów w nowym roku?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Silny wiatr wpływa na moc wiatraków

W sumie w ciągu roku cała polska energetyka wiatrowa dostarcza do sieci o wiele więcej prądu niż np. elektrownia w Turowie. W szczytowych momentach energia wiatrowa odpowiada za ok. 30% krajowego miksu energetycznego.

Z danych Polskich Sieci Energetycznych wynika, że już w niedzielę wieczorem produkcja prądu z wiatraków dwukrotnie przekraczała średnią, a w poniedziałek przez cały dzień nawet trzykrotnie. Nad ranem w poniedziałek 18 stycznia i tego samego dnia w popołudnie moc wiatraków przekroczyła 6,2 GWh. Jak poinformował IMGW, wiatr w niektórych miejscach wiał z prędkością aż 100 km/h.

Tak wg. danych energy.instrat.pl wyglądał polski miks energetyczny 17 stycznia 2022 roku:

wykres

Mimo dużej mocy wiatraków nie pobiliśmy jeszcze rekordu, który padł w sobotę 20 listopada o godz. 1:00 w nocy. Wiatraki na lądzie pracowały wtedy z mocą blisko 6,4 MW, co odpowiadało za aż 34% całkowitego zapotrzebowania na prąd w kraju.


Za największą ilość energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym odpowiada lądowa energetyka wiatrowa, co widać na poniższym wykresie.

wykres are 1
Moc elektryczna osiągalna w instalacjach OZE, źródło: are.waw.pl

Najwięcej znaczących farm mieści się w północnej i środkowej Polsce Pod koniec 2021 roku moc elektryczna dostarczana przez farmy wiatrowe sięgała już 7,5 MW. 

Największa farma wiatrowa w Polsce to FW Potęgowo o mocy 219 MW. 81 turbin zlokalizowanych jest w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Farma należy do izraelskiego funduszu Mashav Energia, a koszt inwestycji wyniósł 1.25 mld zł.

Zobacz, jak wygląda największa farma wiatrowa w Polsce:

Rynek rozwija się dynamicznie i możemy spodziewać się kolejnych ambitnych inwestycji w farmy wiatrowe.

Perspektywy rozwoju energii wiatrowej w 2022 roku 

Kolejne wzrosty mocy energii wiatrowej to kwestia czasu. Dla pierwszych, morskich farm istotnym wydarzeniem jest podpisany Sector Deal, porozumienie sektorowe na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, otwierające perspektywy i możliwości dla nowej gałęzi polskiej gospodarki.

Podpisana przez około 200 podmiotów deklaracja współpracy rządu oraz biznesu przewiduje różne cele co do rozwoju MEW, ambicje w zakresie udziału lokalnego łańcucha dostaw, a także kwestie związane z zatrudnieniem, czy kształceniem kadrpodsumowuje porozumienie Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Co nawet ważniejsze, 16 grudnia Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) pozytywnie zaopiniowała projekt liberalizacji ustawy odległościowej, która hamowała rozwój tego segmentu OZE w Polsce.

Wsparciem dla obu sektorów OZE – wiatrowego i słonecznego – ma być dodatkowo Cable Pooling, czyli rozwiązanie dające możliwość współdzielenia infrastruktury energetycznej pomiędzy farmami wiatrowymi i słonecznymi.

– Uważam, że jest to jeden z lepszych pomysłów, jaki się ostatnio pojawił. Dzisiaj wydawane są warunki przyłączeniowe na daną technologię, np. na farmę wiatrową lub farmę fotowoltaiczną do określonej mocy. A, wiemy, że zarówno fotowoltaika nie pracuje 100% czasu, jak i elektrownie wiatrowe również nie pracują 100 % czasu – komentował na łamach portalu WNP Dawid Zieliński, prezes spółki Columbus Energy.

Chcesz wiedzieć więcej o Cable Pooling? Zobacz artykuł:


źródło: psew.pl, pse.pl, are.waw.pl, ure.gov.pl, energy.instrat.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.