Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Słowacki potencjał geotermii

thermal

Słowacki potencjał geotermii

Nasi południowi sąsiedzi mogą poszczycić się wyjątkowo górzystymi terenami. Aż 61% powierzchni kraju zajmują pasma Karpat Zachodnich i Wschodnich. Słowackie baseny termalne są od wielu lat chętnie odwiedzane przez Polaków. Czy oznacza to, że Słowacja będzie mogła jeszcze szerzej wykorzystać potencjał energii geotermalnej i korzystać z niej zamiast paliw kopalnych?

B1
Reklama

Ameryka patrzy na Europę

Według Jamesa B. Koeniga, założyciela oraz byłego prezesa firmy GeothermEx, Słowacja posiada niewykorzystany potencjał geotermalny. Ekspert, który pracował blisko 50 lat w branży geotermalnej, realizował projekty energetyczne na całym globie, między innymi w Kalifornii, Turcji czy Kenii. Obecnie Koenig pracuje przy słowackich projektach w Żarze nad Hronem oraz w okolicach Preszowa.

Koening opowiada, że w przeszłości potencjałem geotermalnym Słowacji i Czech interesowały się kanadyjskie przedsiębiorstwa. Ekspert zasugerował między innymi Żar jako miejsce z odpowiednimi warunkami dla rozwoju geotermii i obiecującą perspektywą. Później firma sprzedała udziały amerykańskiemu deweloperowi, który po czasie porzucił swoje zainteresowanie Europą z powodu problemów finansowych.

Reklama

Karpacko-alpejski system geomorfologiczny

Jak się okazało, badania geologiczne na Słowacji prowadzono w rejonie Kotliny i Basenu Panońskiego. Ta wielka równina w środkowej Europie rozciąga się na długości ośmiu krajów, w tym Ukrainy, Węgier i Słowacji. 

Teren Basenu zaczęto eksploatować dawno temu w poszukiwaniu ropy i gazu. Stworzono wówczas mapy podpowierzchniowych temperatur dla ogromnych głębokości 2500, 3000 i 3500 m na znacznym obszarze.

Obecnie na terenie Słowacji trwają prace nad dwoma projektami –  w Żarze nad Hronem i w okolicach Preszowa. Koenig zaznacza, że dla wydajnego funkcjonowania systemu geotermalnego muszą zostać spełnione dwa czynniki: dostatecznie wysoka temperatura i dobra przepuszczalność skał na dużej głębokości. Zarówno w Żarze, jak i w Preszowie temperatury wahają się od 38 do 45 stopni Celsjusza na pierwszych 2 km głębokości. Im głębiej, tym temperatury sięgają coraz więcej, tutaj ponad 150 stopni.

Korzyści słowackiej geotermii okiem eksperta

Rozwój energii geotermalnej, o ile prawidłowo prowadzony, może przynieść Słowacji wiele korzyści, zarówno środowiskowych, jak i ekonomicznych. Jak mówi James E. Koenig, geotermia ma przewagę nad gazem ziemnym – nie oddziałuje negatywnie na środowisko i stanowi niezależną dostawę energii bez względu na warunki pogodowe. Użytkowanie krajowych zasobów pomaga w osiągnięciu niezależności energetycznej i zatrzymaniu waluty w kraju (rozwoju słowackiej gospodarki).

źródło: thinkgeoenergy.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.