Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Słowacki potencjał geotermii

Słowacki potencjał geotermii

Nasi południowi sąsiedzi mogą poszczycić się wyjątkowo górzystymi terenami. Aż 61% powierzchni kraju zajmują pasma Karpat Zachodnich i Wschodnich. Słowackie baseny termalne są od wielu lat chętnie odwiedzane przez Polaków. Czy oznacza to, że Słowacja będzie mogła jeszcze szerzej wykorzystać potencjał energii geotermalnej i korzystać z niej zamiast paliw kopalnych?

Ameryka patrzy na Europę

Według Jamesa B. Koeniga, założyciela oraz byłego prezesa firmy GeothermEx, Słowacja posiada niewykorzystany potencjał geotermalny. Ekspert, który pracował blisko 50 lat w branży geotermalnej, realizował projekty energetyczne na całym globie, między innymi w Kalifornii, Turcji czy Kenii. Obecnie Koenig pracuje przy słowackich projektach w Żarze nad Hronem oraz w okolicach Preszowa.

Koening opowiada, że w przeszłości potencjałem geotermalnym Słowacji i Czech interesowały się kanadyjskie przedsiębiorstwa. Ekspert zasugerował między innymi Żar jako miejsce z odpowiednimi warunkami dla rozwoju geotermii i obiecującą perspektywą. Później firma sprzedała udziały amerykańskiemu deweloperowi, który po czasie porzucił swoje zainteresowanie Europą z powodu problemów finansowych.

Karpacko-alpejski system geomorfologiczny

Jak się okazało, badania geologiczne na Słowacji prowadzono w rejonie Kotliny i Basenu Panońskiego. Ta wielka równina w środkowej Europie rozciąga się na długości ośmiu krajów, w tym Ukrainy, Węgier i Słowacji. 

Teren Basenu zaczęto eksploatować dawno temu w poszukiwaniu ropy i gazu. Stworzono wówczas mapy podpowierzchniowych temperatur dla ogromnych głębokości 2500, 3000 i 3500 m na znacznym obszarze.

Obecnie na terenie Słowacji trwają prace nad dwoma projektami –  w Żarze nad Hronem i w okolicach Preszowa. Koenig zaznacza, że dla wydajnego funkcjonowania systemu geotermalnego muszą zostać spełnione dwa czynniki: dostatecznie wysoka temperatura i dobra przepuszczalność skał na dużej głębokości. Zarówno w Żarze, jak i w Preszowie temperatury wahają się od 38 do 45 stopni Celsjusza na pierwszych 2 km głębokości. Im głębiej, tym temperatury sięgają coraz więcej, tutaj ponad 150 stopni.

Korzyści słowackiej geotermii okiem eksperta

Rozwój energii geotermalnej, o ile prawidłowo prowadzony, może przynieść Słowacji wiele korzyści, zarówno środowiskowych, jak i ekonomicznych. Jak mówi James E. Koenig, geotermia ma przewagę nad gazem ziemnym – nie oddziałuje negatywnie na środowisko i stanowi niezależną dostawę energii bez względu na warunki pogodowe. Użytkowanie krajowych zasobów pomaga w osiągnięciu niezależności energetycznej i zatrzymaniu waluty w kraju (rozwoju słowackiej gospodarki).

źródło: thinkgeoenergy.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.