Sojusz fotowoltaiki i elektryków

Zespół analityczny InsightOut Lab we współpracy z marką Volkswagen przeprowadził badania dotyczące fotowoltaiki oraz elektromobilności. Wyniki sugerują, że rozwój rynku fotowoltaicznego będzie mieć pozytywny wpływ na popularność pojazdów elektrycznych w Polsce.

Cele klimatyczno-energetyczne do 2030

W 2019 roku Polska zaprezentowała na forum europejskim działania, które zamierza podjąć w kierunku transformacji energetycznej. Wyznaczyła również cele, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Wśród postanowień znalazły się:

  • udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto na poziomie 21-23%;
  • 14% udziału OZE w transporcie;
  • wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. procentowy każdego roku;
  • redukcja udziału węgla w produkcji energii elektrycznej do 60%.

Fotowoltaika rozwija się dynamicznie

Instytut Energetyki Odnawialnej podaje, że obecnie największy udział w OZE w Polsce stanowi energia wiatrowa, jednak to fotowoltaika rozwija się najprężniej. W latach 2019-2020 to właśnie branża fotowoltaiczna zmobilizowała więcej kapitału na inwestycje niż cały sektor energetyki konwencjonalnej. Według obliczeń IEO, moc energii pochodzącej ze słońca wyniesie w Polsce 7,8 GW już w 2025 roku. To znacznie wcześniej, niż zakładało Ministerstwo Klimatu. 

Polacy stawiają na energię słoneczną

Pracownia InsighOut Lab zapytała Polaków, czy zainstalowaliby panele fotowoltaiczne na swoim budynku, gdyby mieli taką możliwość. Aż 57% ankietowanych było na tak, z kolei 23% wahało się. 

Skąd ta popularność?

Dodatkowo właściciele instalacji fotowoltaicznych zostali poproszeni o podanie powodu swojej decyzji. W odpowiedziach najczęściej pojawiała się chęć obniżenia rachunków za prąd (65%) oraz troska o środowisko (42%). Pozytywny wpływ miała także pomoc rządu w ramach programów takich jak “Mój Prąd” i “Czyste Powietrze” (31%).

Elektryk? Tak, poproszę

Instytut postanowił również przeanalizować ewentualne związki fotowoltaiki z elektromobilnością. Okazało się, że aż 48% posiadających instalację fotowoltaiczną poważnie rozważa zakup elektryka. Odsetek tych deklaracji był znacznie niższy wśród ankietowanych nie korzystających z tego rodzaju OZE. 

Co więcej, 54% badanych uważa, że dzięki rozwojowi rynku fotowoltaiki wzrośnie popularność pojazdów elektrycznych. Duży wpływ na to ma możliwość ładowania samochodu we własnym domu, energią pozyskaną przez własną instalację. 

Źródło: isbtech.pl