Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Sukces Columbus Energy S.A. potwierdza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Walne zgromadzenie Spółki Columbus Energy

Sukces Columbus Energy S.A. potwierdza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Columbus Energy S.A. z sukcesem zamyka rok 2017! 8 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Firma Columbus Energy S.A. to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Raport roczny za rok 2017 roku pokazuje, że Spółka otwiera się na kolejne potrzeby klientów i ucieka konkurencji. W 2016 roku wprowadziła na rynek innowacyjny produkt – Abonamenty na Słońce, które przekształciły się w Abonament Elastyczny dostosowany do zapotrzebowania energetycznego każdego przyszłego właściciela domowej elektrowni słonecznej. Jako jedyna firma w Polsce w standardzie oferuje wydajne panele monokrystaliczne Full Black. Bezkonkurencyjna okazuje się również 15 letnia Gwarancja Totalna na instalację, pewność ciągłej produkcji oraz szybki i profesjonalny serwis.

Zwołane 8 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe, w którym zysk netto wypracowany przez firmę w roku 2017 wynosi 2 179 984,52 zł. Przychód firmy wzrósł zatem prawie 4-krotnie, a zysk brutto 1-krotnie. Sukces firmy jest rezultatem m.in. systematycznego budowania rozpoznawalności marki oraz rekordów sprzedażowych w ubiegłym roku – montażu ponad 2 000 instalacji fotowoltaicznych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. Zaufanie do firmy buduje: z jednej strony profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów indywidualnych oraz biznesowych, a z drugiej terminowa wypłata odsetek dla obligatariuszy.

Prezes Zarządu Columbus Energy S.A., Dawid Zieliński w raporcie rocznym Spółki zapowiedział, że przed firmą kolejne wyzwania, w tym zwiększenie ilości montaży oraz przeniesie notowań na rynek regulowany GPW. Podkreślił również, że: „Dzisiaj przyszłość firmy zależy już tylko od nas, od naszego zespołu i pracy jaką włożymy w rozwój tego projektu”.

 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.