Sukces Columbus Energy S.A. potwierdza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Columbus Energy S.A. z sukcesem zamyka rok 2017! 8 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Firma Columbus Energy S.A. to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Raport roczny za rok 2017 roku pokazuje, że Spółka otwiera się na kolejne potrzeby klientów i ucieka konkurencji. W 2016 roku wprowadziła na rynek innowacyjny produkt – Abonamenty na Słońce, które przekształciły się w Abonament Elastyczny dostosowany do zapotrzebowania energetycznego każdego przyszłego właściciela domowej elektrowni słonecznej. Jako jedyna firma w Polsce w standardzie oferuje wydajne panele monokrystaliczne Full Black. Bezkonkurencyjna okazuje się również 15 letnia Gwarancja Totalna na instalację, pewność ciągłej produkcji oraz szybki i profesjonalny serwis.

Zwołane 8 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe, w którym zysk netto wypracowany przez firmę w roku 2017 wynosi 2 179 984,52 zł. Przychód firmy wzrósł zatem prawie 4-krotnie, a zysk brutto 1-krotnie. Sukces firmy jest rezultatem m.in. systematycznego budowania rozpoznawalności marki oraz rekordów sprzedażowych w ubiegłym roku – montażu ponad 2 000 instalacji fotowoltaicznych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz udzieliło członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. Zaufanie do firmy buduje: z jednej strony profesjonalna i kompleksowa obsługa klientów indywidualnych oraz biznesowych, a z drugiej terminowa wypłata odsetek dla obligatariuszy.

Prezes Zarządu Columbus Energy S.A., Dawid Zieliński w raporcie rocznym Spółki zapowiedział, że przed firmą kolejne wyzwania, w tym zwiększenie ilości montaży oraz przeniesie notowań na rynek regulowany GPW. Podkreślił również, że: „Dzisiaj przyszłość firmy zależy już tylko od nas, od naszego zespołu i pracy jaką włożymy w rozwój tego projektu”.