1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy nowe zbiorniki retencyjne poprawią gospodarkę wodną w Polsce?

Czy nowe zbiorniki retencyjne poprawią gospodarkę wodną w Polsce?

W lipcu Polska przyjęła program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody pitnej. Dodatkowo wiceminister Grzegorz Witkowski zapowiedział niedawno, że w kraju zostanie utworzona sieć zbiorników retencyjnych. Czy powstaną one z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zasoby wodne kraju

Polska to kraj o stosunkowo niewielkich zasobach wodnych. Zasoby określane są za pomocą współczynnika dostępności wody. W naszym kraju wynosi on około 1600 m³ na jednego mieszkańca w ciągu roku, a w UE 4500 m³. Na świecie współczynnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi 6000 m3 na jednego mieszkańca. 

W związku z zaplanowanym programem inwestycyjnym, czyli chęcią zapewnienia bezpieczeństwa wodnego Polakom, Ministerstwo Infrastruktury chce stworzyć nowe zbiorniki retencyjne.

Nowe zbiorniki retencyjne w Polsce

Duże zbiorniki retencyjne w Polsce mają zbyt małą pojemność – podaje rzecznik prasowy Ministerstwa. W porównaniu do średniej europejskiej ich łączna pojemność jest około 3 razy mniejsza. 

Według Ministerstwa jest kilka powodów, dla których należy zwiększyć liczbę retencji w kraju. Po pierwsze celem jest zwiększenie bezpieczeństwa  zaopatrzenia w wodę, po drugie posiadamy zbyt niski współczynnik odpierania zagrożenia powodziowego kraju, wreszcie po trzecie Polska chce uzyskać ogólny, korzystny bilans wodny, który dotyczy ochrony przed suszami i retencji wodnych.

Wkrótce możemy spodziewać się też publikacji planu przeciwdziałania skutkom suszy. Program opracowany przez Wody Polskie o nazwie „Stop suszy” jest obecnie na końcowym etapie procedury legislacyjnej.

Wieloletni program pn. „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”, przewiduje zwiększenie wskaźnika retencji do 15% średniego rocznego odpływu. Zbiorniki wodne, o których mowa mają pełnić kilka funkcji jednocześnie. Na razie nie znajdziemy informacji o ich lokalizacjach. Zostaną one udostępnione po opracowaniu ostatecznego kształtu programu.

Czy przedsiębiorstwa oszczędzają wodę? Odnotowano mniejsze zużycie wody

Zapytaliśmy zespół prasowy Ministerstwa Infrastruktury także o kwestie nadmiernego zużycia wody przez przemysł (np. tekstylny, czy hodowlany). Ministerstwo podało, że wśród firm rośnie świadomość dotycząca oszczędności i ponownego wykorzystywania surowców.  Coraz więcej z nich ogranicza zużycie wody poprzez wykorzystanie obiegu zamkniętego oraz zmniejsza ilość wody zużywanej do cyklu produkcyjnego.

Większość wody w przemyśle zużywana jest do celów chłodniczych, ale tylko co drugi zakład wykorzystuje ją w obiegu zamkniętym. Jak wynika z raportu Banku Danych Lokalnych GUS, na przestrzeni ostatnich lat odnotowano spadek zużycia wody podało MI.

Głównym tego powodem jest zastosowanie przyjaznych środowisku i oszczędnych technologii w przedsiębiorstwach. Coraz więcej firm ogranicza ilość wody zużywanej do cyklu produkcyjnego. Takie działania z jednej strony pozwalają na ograniczenie poboru wody ze środowiska, a z drugiej stanowią oszczędności dla przedsiębiorców – dodaje.

A środowisko?

W dokumencie możemy przeczytać informacje istotne, ale i niepokojące w świetle ochrony przyrody – terenów objętych programem Natura 2000 i bioróżnorodności na obszarach, na których będą realizowane projekty retencji. W “Prognozie oddziaływania na środowisko projektu „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” widnieje następująca informacja:

Działania o charakterze nietechnicznym będą posiadały neutralny wpływ na poszczególne elementy

środowiska. W przypadku realizacji działań technicznych możliwe jest wystąpienie niekorzystnego

oddziaływania na większość lub wszystkie elementy środowiska. 

oraz:

W Programie Inwestycyjnym brak jednoznacznego wskazania lokalizacji zaplanowanych do realizacji

działań. Z tego względu brak jest możliwości wskazania przedsięwzięć w przypadku których możliwe

będzie wystąpienie oddziaływanie na obszary Natura 2000. 

Zrób to sam, czyli mała retencja

Przemawia do ciebie kwestia małej i domowej retencji? Zbierasz samodzielnie deszczówkę i możesz pochwalić się oszczędnością wody? Dołącz do Mapy Retencji, założonej przez Manifest Klimatyczny: manifestklimatyczny.pl/mala-retencja-mapa/

image 10
Mapa retencji, fot. manifestklimatyczny.pl

Źródło: informacja prasowa, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.