Szwecja swoje cele OZE osiągnąć 12 lat przed czasem

Szwedzi bardzo ambitnie podeszli do rozwoju energetyki odnawialnej. W 2015 roku kraj ten wraz z 16 innymi państwami w ramach ONZ uchwalił agendę, która zobowiązała rozwijanie OZE i zrównoważonych technologii energetycznych. Plan zakładał osiągnięcie określonego udziału zielonej energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2030.

Plan dla Szwecji zakładał, że kraj ten ma produkować rocznie 18 TWh odnawialnej energii elektrycznej. Wszystko wskazuje, że taki poziom Szwedzi osiągną już w tym roku – 12 lat przed czasem. Jak podaje Szwedzkie Zrzeszenie Przemysłu Wiatrowego (SWPA) pod koniec tego roku wiatraki w tym kraju generować będą 18 TWh rocznie według stanu na koniec tego roku.

Jakkolwiek wiele innych planów, związanych z postanowieniami ONZ, jest jeszcze w trakcie realizacji, to ten dotyczący produkowanej z OZE energii elektrycznej będzie zrealizowany już w grudniu tego roku. Jak mówi SWPA na koniec grudnia tego roku w Szwecji działać będzie 3681 turbin wiatrowych. Przekłada się to na osiągnięcie dwóch celów: istotne zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym oraz zmodernizowanie systemu energetycznego w celu dostarczania niedrogiej i niezawodnej energii elektrycznej dla mieszkańców.

Jeśli sektor energetyczny spełni te oczekiwania, to przyszłość OZE w krajach skandynawskich jest rzeczywiście bardzo optymistyczna. Wraz z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię, zwiększać się będzie udział OZE w miksie. Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energii, w czasie najbliższych 22 lat popyt na energię elektryczną wzrośnie o 37%.

Kolejne kroki Szwecji to m.in. pomoc krajom rozwijającym się w realizacji ich celów energetycznych, a jednocześnie podwojenie wydajności własnych źródeł odnawialnych. Kraj planuje szeroką współpracę z mniej rozwiniętymi krajami i wyspami w celu promowania OZE na całym świecie.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Polska gospodarką o obiegu zamkniętym? To możliwe

Jednym z najbardziej korzystnych kroków, jeśli chodzi o środowisko naturalne, może być przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Perspektywy są imponujące – jak wskazują szacunki, w samej tylko Unii Europejskiej pozwoli to na oszczędzenie 630 miliardów dolarów – ok. 3% PKB – nie wspominając o korzyściach ekologicznych.