Szwecja swoje cele OZE osiągnąć 12 lat przed czasem

Szwedzi bardzo ambitnie podeszli do rozwoju energetyki odnawialnej. W 2015 roku kraj ten wraz z 16 innymi państwami w ramach ONZ uchwalił agendę, która zobowiązała rozwijanie OZE i zrównoważonych technologii energetycznych. Plan zakładał osiągnięcie określonego udziału zielonej energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2030.

Plan dla Szwecji zakładał, że kraj ten ma produkować rocznie 18 TWh odnawialnej energii elektrycznej. Wszystko wskazuje, że taki poziom Szwedzi osiągną już w tym roku – 12 lat przed czasem. Jak podaje Szwedzkie Zrzeszenie Przemysłu Wiatrowego (SWPA) pod koniec tego roku wiatraki w tym kraju generować będą 18 TWh rocznie według stanu na koniec tego roku.

Jakkolwiek wiele innych planów, związanych z postanowieniami ONZ, jest jeszcze w trakcie realizacji, to ten dotyczący produkowanej z OZE energii elektrycznej będzie zrealizowany już w grudniu tego roku. Jak mówi SWPA na koniec grudnia tego roku w Szwecji działać będzie 3681 turbin wiatrowych. Przekłada się to na osiągnięcie dwóch celów: istotne zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym oraz zmodernizowanie systemu energetycznego w celu dostarczania niedrogiej i niezawodnej energii elektrycznej dla mieszkańców.

Jeśli sektor energetyczny spełni te oczekiwania, to przyszłość OZE w krajach skandynawskich jest rzeczywiście bardzo optymistyczna. Wraz z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię, zwiększać się będzie udział OZE w miksie. Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energii, w czasie najbliższych 22 lat popyt na energię elektryczną wzrośnie o 37%.

Kolejne kroki Szwecji to m.in. pomoc krajom rozwijającym się w realizacji ich celów energetycznych, a jednocześnie podwojenie wydajności własnych źródeł odnawialnych. Kraj planuje szeroką współpracę z mniej rozwiniętymi krajami i wyspami w celu promowania OZE na całym świecie.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Wyspy Marshalla są 10 razy bardziej radioaktywne niż Czarnobyl

Podczas testowania gleby pod kątem radioaktywnego plutonu-239 i -240 naukowcy odkryli, że niektóre wyspy z archipelagu Marshalla miały poziom stężenia nie 10, a 1000 razy wyższy niż na Fukushimie (gdzie trzęsienie ziemi i tsunami doprowadziły do topnienia reaktorów jądrowych) i około 10 razy wyższy niż poziom w strefie wykluczenia w Czarnobylu. Skąd skażenie?

Francuscy prosumenci są zwolnieni z podatku od końcowego zużycia energii elektrycznej

Ministerstwo Gospodarki i Finansów wyeliminowało niejasność w kodeksie podatkowym. Francuzi nie podlegają podatkowi od własnego zużycia energii słonecznej – nawet w przypadku instalacji fotowoltaicznych wynajmowanych lub dzierżawionych. Zmiany ustawodawcze pozwalają deweloperom energii odnawialnej na wprowadzenie innowacji w swoich modelach biznesowych.