Tauron przygotowuje projekty farm fotowoltaicznych

TAURON Polska Energia S.A. rozpoczął program budowy farm fotowoltaicznych. Koncern przygotował projekty w pięciu lokalizacjach, m.in w Stalowej Woli, gdzie buduje elektrociepłownię gazową. 

Spółka poinformowała, że projekty farm fotowoltaicznych znajdują się na etapie planowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Projekty mają być zlokalizowane w pięciu miejscach. Tauron poinformował, że potencjał każdej (elektrowni PV) jest silnie uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji”. W Stalowej Woli rozpoczęła się procedura uzyskiwania decyzji dotyczących warunków środowiskowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Najbardziej zaawansowany projekt TAURON Polska Energia

Koncern energetyczny ogłosił przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i analizy produkcji energii farmy fotowoltaicznej. Farma miałaby powstać w Mysłowicach w województwie śląskim, a jej moc wynosi od 28 MW do 43,2 MW. Zwycięzca przetargu będzie mieć czas do 27 grudnia na uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej

Portfel odnawialnych źródeł energii grupy Tauron 

Tauron eksploatuje, należące do spółki Tauron Ekoenergia, 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200,75 MW.

Aktywa wiatrowe spółki Tauron Ekoenergia składają się z farmy Zagórze w województwie zachodniopomorskim – 30 MW, Wicko w województwie pomorskim – 40 MW, Marszewo w województwie zachodniopomorskim  – 100 MW oraz Lipniki w województwie opolskim – 30,75 MW.

Tauron zapowiada zwiększenie do 65 proc. udziału OZE w swoim miksie wytwórczym

Państwowy koncern energetyczny planuje inwestycje w lądowe farmy wiatrowe o mocy 900 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW oraz pomoc w budowie morskich farm wiatrowych. Łączny koszt planowanych inwestycji szacowany jest na około 6 mln złotych. W ubiegłym roku, Tauron wyprodukował łącznie 16,21 TWh energii elektrycznej, w tym energia ze źródeł odnawialnych wynosi 0,97 TWh. Koncern zapowiada, że do 2025 r. udział OZE w miksie energetycznym wzrośnie do 30 proc.