Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wielki zwrot w Tauronie. Spółka stawia na OZE!

Arabia Saudyjska zwiększy udział OZE w swoim miksie energetycznym

Wielki zwrot w Tauronie. Spółka stawia na OZE!

Spółka energetyczna Tauron ogłosiła nową strategię dla całej grupy. Są w niej zawarte ambitne plany związane z produkcją energii elektrycznej ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych, w tym farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Zapowiadana jest też stopniowa rezygnacja z energii węglowej.

BANER MOBILEB1
Reklama

Grupa Tauron nie raz spotykała się z krytyką wywołaną małym udziałem odnawialnych źródeł energii w swoim miksie wytwórczym. Pomimo, że od 2004 r. ma swoją wyspecjalizowaną spółkę działającą w sektorze OZE, czyli Tauron Ekoenergia (dawniej Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o), na przestrzeni ostatnich lat nie została zrealizowana żadna inwestycja w alternatywną energetykę. Za to poważne nakłady przeznaczano na sektor węglowy, zarówno wytwórczy jak i wydobywczy.

Widoczne to było w oficjalnych danych publikowanych przez spółkę. W roku 2018 Tauron Wytwarzanie wyprodukował łącznie 16,21 TWh energii elektrycznej, jednak tylko 0,97 TWh z tej liczby stanowiła energia pozyskana ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że OZE w miksie Tauronu stanowi zaledwie niecałe 6%. Udział ten w liczbach względnych obniży się jeszcze bardziej, gdy Grupa uruchomi nowy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno III o mocy 910 MW.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

W tej sytuacji pewnym zaskoczeniem okazała się aktualizacja strategii Grupy Tauron. Nowy dokument wskazuje, że trend inwestycji w węgiel przy jednoczesnym ignorowaniu OZE zostanie istotnie zmieniony. Zgodnie z zapisami zawartymi w zaktualizowanym dokumencie udział źródeł nisko- lub zeroemisyjnych w miksie ma wzrosnąć do co najmniej 65% do roku 2030. Ponadto Grupa deklaruje, że pozbędzie się niektórych ze swoich wysokoemisyjnych komponentów oraz zainwestuje w różne sektory OZE, w tym farmy wiatrowe (zarówno lądowe, jak i morskie) oraz w fotowoltaikę.

Tauron rezygnuje z węgla

Te zmiany Grupa Tauron uzasadnia trwającymi na rynku zmianami i nowymi regulacjami. Filip Grzegorczyk, prezes spółki, skomentował nową strategię następująco: – Wprowadzenie nowych opcji do strategii Grupy będzie podstawą bezpiecznej i zrównoważonej transformacji Taurona, a także zwiększy potencjał inwestycyjny dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, przede wszystkim powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 roku, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Aktualnie największą część produkcji ze źródeł odnawialny Tauronu stanowią należące do wspomnianej Tauron Ekoenergia 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe – Zagórze o  mocy 30 MW, Lipniki o mocy 30,75 MW, Wicko o mocy 40 MW i największa z nich, Marszewo o mocy 100 MW, dające łącznie 200,75 MW.

Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r. Dla części planowanych projektów zakładamy pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z ok. 20 proc. udziałem kapitałowym Grupy Tauron oraz możliwość zarządzania tymi aktywami przez Grupę – poinformował Marek Wadowski, będący w Tauronie wiceprezesem ds. finansowych.

Z drugiej strony oprócz zwiększania udziału OZE w miksie, polski producent planuje też „optymalizację” portfela węglowego i ograniczenie swojej działalności w sektorze górniczym i ciepłowniczym. Rozważana jest też sprzedaż części udziałów w niektórych spółkach Grupy – m.in. Elektrociepłowni  Stalowa Wola oraz PGE EJ 1.  Weryfikacji ma też zostać poddana możliwość sprzedaży Zakładu Górniczego Janina i całej spółki Tauron Ciepło.

Tauron stawia na OZE

Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju skomentował planowane przedsięwzięcia następująco: – Planowane inwestycje w odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1200 MW oraz zastąpienie wyeksploatowanych bloków przez oddanie do użytku bloku o mocy 910 MW w Jaworznie pozwoli na obniżenie emisyjności Grupy Tauron o ponad 20 procent do 2025 r. oraz o ponad 50 procent do roku 2030 r. wobec 2018 roku.

Zarząd grupy wierzy, że sprzedaż części aktywów i nacisk na rozwój nowych produktów okażą się silnym bodźcem dla wzrostu przedsiębiorstwa. Równolegle z nowymi inwestycjami planowane jest poszerzenie oferty dla klientów, zarówno osób prywatnych, jak przedsiębiorstw i jednostek samorządu. Szczególny nacisk ma zostać położony na poprawę portfolio usług dla klientów biznesowych, przy czym mowa nie tylko o dystrybucji energii, ale również doradztwie w zakresie zarządzania infrastrukturą energetyczną i możliwościami poprawy efektywności energetycznej klienta.

Ten aspekt nowej  strategii skomentował Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia korporacyjnego: – Bardzo dobrze odbierany jest inteligentny system zarządzania energią elektryczną od Tauron, który zainstalowany w budynkach wielokubaturowych, np. galeriach handlowych czy biurowcach, jest w stanie wygenerować oszczędności w zużyciu energii przez naszych klientów średnio o kilkanaście procent w ciągu roku. Będziemy również rozwijać testowane już we Wrocławiu rozwiązania smart city i usługi z obszaru szeroko rozumianej elektromobilności.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.