Uniwersytet Warszawski dla klimatu

Uniwersytet Warszawski powołał zespół naukowy do spraw przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Do jego zadań ma należeć opracowywanie strategii ekologicznych, które placówka będzie wprowadzać w życie.

1 października rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Michał Pałys wydał zarządzenie dotyczące powołania zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Ponadto podczas inauguracji nowego roku akademickiego rektor UW w swoim przemówieniu nawiązał do ruchów społecznych na rzecz klimatu: – My chcemy, aby to nauka została usłyszana – powiedział.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W skład „Uniwersytetu Warszawskiego dla klimatu” wchodzi 14 członków społeczności akademickiej – pracownicy naukowi i administracyjni, przedstawiciele doktorantów oraz studentów. Przewodniczącą zespołu została dr Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii UW.

Główne działania, jakie ma podjąć zespół, dotyczą m.in. rozpoznania potrzeb i opracowanie metod negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. Kolektyw ma w tym celu podejmować współpracę zarówno z innymi członkami społeczności akademickiej, jak i organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych.