W 2018 Węgrzy założyli rekordową ilość fotowoltaiki. 40% więcej niż w Polsce

2018 r. dla węgierskiego sektora fotowoltaicznego okazał się rekordowy – tamtejsze stowarzyszenie branży PV podało informację, że w zeszłym roku do węgierskiej sieci elektrycznej przyłączono elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy około 410 MW.

Na rekord wypracowany w 2018 r. duży wpływ miał system wygaszania taryf gwarantowanych, z którego zrealizowano aż 320 MW mocy PV. Swój udział w tym sukcesie odnotowały również mniejsze instalacje fotowoltaiczne o mocy jednostkowej do 50 kW, których w sumie podłączono około 90 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wzrost zainteresowania domowymi oraz średnimi instalacjami fotowoltaicznymi na Węgrzech (do 50 kW) wiąże się z korzystnym dla prosumentów rozliczeniem w ramach net-meteringu oraz rządowym systemem pożyczek z zerowym oprocentowaniem, na który przeznaczono budżet 350 mln euro do 2020 r. Dzięki temu potencjał elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech na koniec 2018 r. wzrósł do 700 MW.

To jednak nie koniec węgierskiego wsparcia dla fotowoltaiki. W planach na ten rok jest uruchomienie pierwszej aukcji OZE, a tamtejszy rząd zakłada przygotowanie planu rezygnacji z udziału węgla w produkcji energii do 2030 r. W 2017 r. udział OZE w miksie energetycznym Węgier wynosił 13,3%, spełniając tym samym cel na rok 2020 deklarowany Unii Europejskiej.

Aktualnie największą część zapotrzebowania na energię na Węgrzech pokrywa energia jądrowa, poza tym 1/5 udziału w tamtejszym miksie ma również energetyka gazowa.

źródło: gramwzielone.pl, pvmagazine.com