1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce dołączyła do traktatu przeciwko paliwom kopalnym

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce dołączyła do traktatu przeciwko paliwom kopalnym

Warszawa dołączyła do grona kilkudziesięciu miast, regionów i państw, setki noblistów, tysięcy naukowców i kilkuset organizacji sprzeciwiających się dalszemu rozwojowi produkcji paliw kopalnych. Decyzją stołecznych radnych stolica jako pierwsze miasto w Polsce wsparło Układ o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Warszawa dołączyła do traktatu przeciwko paliwom kopalnym

13 stycznia na głosowaniu Rady Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce wsparło tzw. Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFNPT), czyli Układu o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych. To sukces dwóch pokoleń aktywistek i aktywistów z młodzieżowych ruchów Wschód i Fridays For Future oraz Rodzice dla Klimatu, którzy zabiegali o to, by władze Warszawy dołączyły do tej globalnej inicjatywy.  

Zobacz film, który członkowie ruchu Rodzice dla Klimatu opublikowali w dniu globalnego strajku klimatycznego. 

Po miesiącach spotkań, setkach petycji i akcjach Warszawa staje się częścią tej globalnej inicjatywy i dołącza do grona miast, wśród których są już Londyn, Barcelona, Paryż, Buenos Aires, Kalkuta czy Sydney.

  Skoro stolica “Węglandii”, czy też “Coalland”, jak w środowisku międzynarodowym określa się Polskę, dołącza do ruchu sprzeciwu wobec paliw kopalnych, możemy mówić o przełomie w jego popularyzacji w Europie. Warszawa podnosi poprzeczkę, teraz pora na kolejne miasta np. Gdańsk, Poznań czy Wrocław oraz na zmianę kursu polityki realizowanej na szczeblu krajowym. Czas skończyć z uzależnieniem Polski od paliw kopalnych – mówi Kamila Kadzidłowska z ruchu Rodzice dla Klimatu.

Czym jest Układ o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych?

Układ o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych to globalna inicjatywa osób i organizacji działających dla klimatu, której celem jest przyśpieszenie odchodzenia od paliw kopalnych. To konieczność jeśli chcemy powstrzymać katastrofę klimatyczną.

W tej chwili spalanie paliw kopalnych: ropy, węgla i gazu, stanowi 86% światowych emisji CO2 powodujących zmianę klimatu. Pomimo konsensusu naukowego co do konieczności jak najszybszego przejścia na niskoemisyjne źródła energii dotacje do eksploatacji tych paliw stanowią nadal 7% globalnego PKB.

Traktat opiera się na trzech głównych postulatach:

  • Zaprzestanie poszukiwań nowych złóż węgla, ropy i gazu oraz eksploatacji obecnych, zgodzie z najlepszą dostępną wiedzą naukową wskazaną przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP)
  • Zakończenie bieżącej produkcji paliw kopalnych w sposób pokojowy i sprawiedliwy, oraz uwzględniający zależność niektórych krajów od paliw kopalnych i ich dostępne środki do przeprowadzenia transformacji;
  • Sprawiedliwa transformacja, która da ludziom pełen dostęp do odnawialnej energii, pomoże gospodarkom w uniezależnieniu się od paliw kopalnych oraz pozwoli na zrównoważony rozwój wszystkim osobom i społecznościom, zwłaszcza Globalnemu Południu.

Inicjatywę FFNPT popierają środowiska naukowe i kilkaset międzynarodowych organizacji działających na rzecz klimatu, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak również ponad setka laureatów Nagrody Nobla i Parlament Europejski. Jak dotąd jedynie dwa państwa zdecydowały się przystąpić do układu. Cieszy się on jednak coraz większym poparciem wśród władz miast i regionów, z których już niemal 100 zadeklarowała, że chce końca ery paliw kopalnych. 

image
Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty w liczbach, źródło: fossilfueltreaty.org

Rola miast w dochodzeniu do neutralności klimatycznej

Przyłączenie się do inicjatywy pierwszego miasta z Polski i Europy Środkowej daje nadzieję, że w jej ślady pójdą kolejne, wywierając presję na europejskie rządy, aby wsparły ją na poziomie państwowym. W Polsce ten krok jest ważny również w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Rośnie szansa na to, że transformacja energetyczna stanie się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej. 

Decyzja Rady Miasta wygląda interesująco w kontekście przygotowywanej od 2020 roku Zielonej Wizji Warszawy. W odróżnieniu od FFNPT, który na obecnym etapie jest ogólną deklaracją, przygotowywany przez miasto dokument to zestaw konkretnych zielonych zmian, jakie Warszawa zamierza wdrożyć do 2050 roku. Jedną z nich ma być montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach należących do Urzędu Miasta Warszawy i miejskich jednostek.

Jesienią projekt trafił do konsultacji społecznych, a wkrótce ma zostać przyjęta jego ostateczna wersja. Ostatni wynik głosowania może wskazywać, że Warszawa przyjmie ambitne zobowiązania klimatyczne.

– Rola miast w dochodzeniu do neutralności klimatycznej jest kluczowa. Poparcie rady Warszawy dla inicjatywy układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych to ważny sygnał, że mamy w mieście zgodę co do kierunku działań. Nie możemy jednak pozostać przy deklaracjach. Warszawa dalej nie ma sformalizowanego w miejskim dokumencie, oficjalnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tego nieoficjanego – redukcji emisji o 40% do 2030 roku – nie zrealizujemy przy aktualnym trendzie spadku emisjimówi Marek Szolc, Radny Warszawy.

Co dalej?

– Czeka nas długa droga, ale mam nadzieję że już wkrótce Warszawa stanie się pierwszym niezależnym od paliw kopalnych miastem w Polsce. Musimy przyśpieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii i przestaw nasze gazownictwo, transport, elektrykę i wszystkie te systemy na zielone tory. I musimy przekonać inne miasta poza Warszawą do dołączenia – mówi aktywistka Dominika Lassota.

Ten sukces to wyraźny sygnał, że oddolne akcje i zaangażowanie aktywistów mają sens i przynoszą realne rezultaty.

źródło: fossilfueltreaty.org, rodzicedlaklimatu.org, informacja prasowa Rodzice dla Klimatu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.