Warszawa klimatyczną Tbilisi

Warszawa klimatyczną Tbilisi

Naukowy raport ONZ ostrzega przed katastrofalnymi skutkami zmiany klimatu, które nastąpią szybciej niż prognozowano. Do tej pory przedział między 1,5º C a 2º C był uznawany za bezpieczny dla ludzkości, jednak przy podwyższeniu się temperatury, część gatunków nie będzie w stanie przystosować się do nowej rzeczywistości i warunków atmosferycznych. Naukowcy ze Szwajcarii szacują, że w 77% miast na świecie drastycznie zmienią się warunki klimatyczne.

Globalna skala zagrożenia zmianami klimatycznymi

Crowther Lab na Politechnice Federalnej w Zurychu przeprowadziło badanie, z którego wynika, że najbardziej dramatyczne zmiany związane z globalnym ociepleniem czekają mieszkańców Europy. Na naszym kontynencie przewiduje się ocieplenie o 3,5 stopnia Celsjusza w lecie i o 4,7 stopnia Celsjusza zimą. W badaniu została uwzględniona Warszawa, w której warunki klimatyczne zostały porównane do tych, jakie obecnie panują w Tbilisi. W najcieplejszych okresach ma być odnotowane o 6,6 stopnia Celsjusza więcej niż obecnie, a średnia temperatura powietrza wzrośnie o 2,4 stopnia.

temperatura 15.07. 1

Naukowcy przewidują, że nowe warunki pogodowe będą miały wpływ na masowe migracje – szczególnie z miast tropikalnych. Analiza Crowther Lab ilustruje, w jaki sposób zebrane dane dotyczące klimatu mogą być wykorzystane, aby zapobiec dramatycznym skutkom globalnego ocieplenia.

Źródło: rp.pl

Badania: https://crowtherlab.pageflow.io/cities-of-the-future-visualizing-climate-change-to-inspire-action#213121

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.