Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Winiarnia zasilana fotowoltaiką

Winiarnia zasilana fotowoltaiką

Grupa Ambra uruchomiła w sąsiedztwie swojej winiarni nowoczesną farmę fotowoltaiczną, zajmującą obszar 1,3 ha. Wyprodukowana energia zaspokoi 30% zapotrzebowania winiarni na energię elektryczną.

Reklama

Strategia zrównoważonego rozwoju

Budowa farmy fotowoltaicznej jest ważnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez Grupę Ambra. Na obszarze ponad 1,3 ha powstała w sąsiedztwie Winiarni instalacja, która wykorzystuje technologię paneli dwustronnych. Pozwala ona osiągnąć produktywność wyższą o 7% w porównaniu do paneli standardowych. Jest to druga już inwestycja spółki w fotowoltaikę, po działającej od 2019 roku instalacji na dachu jej warszawskiej siedziby.

AMBRA1 1
Fot.: materiały prasowe Grupy AMBRA

Emisja gazów cieplarnianych zredukowana o 48%

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Ambra zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 o 40% do 2025 roku w porównaniu do roku 2019. Cel ten udało się osiągnąć już w czerwcu 2023 roku. Spadek emisji wyniósł w tym okresie 48%.

Realizacja tego celu była możliwa również dzięki zakupowi energii elektrycznej pochodzącej w całości ze źródeł odnawialnych (woda, wiatr, słońce), wymianie urządzeń chłodniczych oraz elektryfikacji floty transportowej. Dodatkowo Ambra wspierała zewnętrzne projekty obniżające globalne emisje, takie jak przywracanie lasów i zapobieganie wylesianiu. Po uwzględnieniu ich kompensującego wpływu emisje spadły o 67%.

– Naszym celem jest uczynienie z Ambry firmy neutralnej dla środowiska w zakresie emisji dwutlenku węgla. Budowa farmy fotowoltaicznej to ważny etap przyjętego programu. Zrównoważenie wpływu naszej spółki na jej otoczenie jest częścią naszej ogólnej strategii rozwoju i kluczem do przyszłości. W ten sposób odpowiadamy na trendy i łączymy nasze działania z ambitnymi celami naszych partnerów handlowych, oczekiwaniami konsumentów oraz wielu inwestorów. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju wspiera zatem osiąganie celów biznesowych i wzrost wartości Grupy Ambra – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy Ambra.

Źródło: informacja prasowa Grupy Ambra

Fot.: canva.com/weerayut-chaiwanna

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.