Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wjazd do Strefy Czystego Transportu tylko z odpowiednią naklejką, albo mandat 500 zł

Wjazd do Strefy Czystego Transportu tylko z odpowiednią naklejką, albo mandat 500 zł

Wjazd do Strefy Czystego Transportu będzie możliwy po otrzymaniu odpowiedniej naklejki. SCT to specjalne obszary ustanawiane w całej Europie, zwłaszcza w centrach miast, w których występuje problem z zanieczyszczeniami powietrza.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Strefy Czystego Transportu w Polsce – wjazd z odpowiednią naklejką

Minister Klimatu i Środowiska podpisał niedawno rozporządzenie w sprawie naklejki, która będzie upoważniała do wjazdu do Stref Czystego Transportu (SCT). Do wjazdu w takie strefy będą uprawnieni kierowcy nisko- i zermoemisyjnych pojazdów. Pierwsza SCT w Polsce ma powstać w Krakowie jeszcze w 2022 roku, a zasady mają obowiązywać od początku 2023 roku. Kraków proponuje kierowcom benefity w zamian za zrezygnowanie z jazdy samochodem.

Celem wprowadzenia SCT ma być polepszenie jakości powietrza w miastach, na które wpływają zanieczyszczenia uwalnianie razem ze spalinami samochodowymi. Czytaj więcej o SCT: Strefy Czystego Transportu powstaną już w 2022 roku. Kto będzie uprawniony do wjazdu? 

UXfe4FZAkRLDvBurQBY5uRBgn1P4bQaOBEahJlUGEjKp9 dI148BzXup7w5riy5dCkeCvqB gPAG9x9eebPGZP

Jak podaje MKiŚ, projekt nalepki oznaczającej pojazd uprawiony do wjazdu do strefy Czystego Transportu podlegał szerokim uzgodnieniom. Uwagi zgłaszali zarówno przedstawiciele samorządów i administracji, jak i organizacje ekologiczne i promujące elektromobilność.

Wjazd do Strefy Czystego Transportu tylko z odpowiednią naklejką, która będzie ona informowała o:

  • roku produkcji pojazdu,
  • rodzaju paliwa,
  • nazwie gminy,
  • numerze rejestracyjnym pojazdu.
kEfMV5exRUab6SSkWXnrmG FqUIARTVKy44ptcHjBI0oPq6FEZRinWLWbODhnFmdhjd6cxcQlREos1ez2KhluiYyfAsT8 gESsFUUN6lYNSCMOC mNm7f5E8Y7hLJJYWORrk0h Z

Projekt naklejki upoważniającej do wjazdu do Strefy Czystego Transportu, fot. gov.pl

Skróty rodzaju paliwa: (P – benzyna, D – olej napędowy, M – mieszanka paliwo-olej, LPG – gaz płynny propan-butan, CNG – gaz ziemny, H – wodór, EE – pojazd elektryczny/akumulator)

Ci, którzy nie posiadają samochodu elektrycznego z dedykowaną, zieloną tablicą rejestracyjną, będę upoważnieni do wjazdu do SCT w całym kraju właśnie dzięki naklejce. Za wjazd do takiej strefy bez naklejki lub pojazdem nieupoważnionym grozi mandat w wysokości 500 zł.

Największa, europejska Strefa Czystego Transportu ma powstać w Berlinie:

Cena za wydanie naklejki ma oscylować wokół kwoty 5 zł. Rada gminy ma określić sposób wydawania nalepek oraz wyznaczyć strefę.

SCT i gminy

MKiŚ informuje o ułatwieniach dla kierowców, jakie może wprowadzać dana gmina. Jeżeli kierowca uzyska pozwolenie na wjazd do Strefy Czystego Transportu w danej gminie, będzie mógł wjechać do niej w innej części kraju, ale będzie musiał również uzyskać zgodę lokalnych służb.

– Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce – jeśli ich pojazd będzie spełniał wymagania z innej gminy, która wydała naklejkę. Będzie to możliwe do stwierdzenia na podstawie roku produkcji lub rodzaju paliwa. 

Pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy.

źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.