Władze Warszawy prowadzą konsultacje w sprawie nowych zasad sortowania śmieci

Władze Warszawy prowadzą konsultacje w sprawie nowych zasad sortowania śmieci

Władze Warszawy przygotowują mieszkańców do modyfikacji w zakresie sortowania śmieci. Mają pojawić się dwa dodatkowe pojemniki na śmieci i ich nowa kategoria – odpady biologiczne. W listopadzie odbywały się konsultacje społeczne i spotkania informacyjne związane z tymi zmianami.

Nowe zasady sortowania odpadów wynikają z rozporządzenia Ministra Środowiska z grudnia zeszłego roku. To całkiem duża rewolucja w tym zakresie . Dotychczasowo istniały trzy kategorie śmieci: segregowane suche (m.in. papier i plastik), szkło oraz pozostałe odpady, które nie pasują do pierwszych dwóch rodzajów.

Zgodnie z rozporządzeniem kategorii ma być teraz pięć: szkło, papier, plastik, odpady BIO oraz pozostałe śmieci. Odpady BIO to nowa kategoria, w której mają się znaleźć m.in. odpadki kuchenne, ale poza tymi pochodzenia zwierzęcego i tłuszczami.

Zmiany mają wejść w życie w styczniu 2019 roku. Władze Warszawy prowadzą obecnie kampanię informacyjną w tym zakresie. „Celem spotkań jest poinformowanie o zmianach oraz uzyskanie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych na temat nowego sposobu zbiórki odpadów” – głosi komunikat ratusza.

Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniach, mogą listownie lub poprzez e-mail przedstawić swoje uwagi co do nowego systemu. Więcej informacji na temat nowych zasad i sposobu zgłaszania uwag znaleźć można na stronie internetowej czysta.um.warszawa.pl.

Władze stolicy chwalą się, że „w 2016 roku zanotowano wzrost łącznej masy odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, w stosunku do lat poprzednich. To dowód na lepszą jakościowo selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wśród mieszkańców Warszawy”. W tym mieście ponad 90% gospodarstw domowych deklaruje, że segreguje odpady. „W skali całego miasta odpady zbierane selektywnie stanowiły w 2016 roku 25,53 procent całego strumienia odebranych odpadów komunalnych” – komentują urzędnicy stołecznego ratusza.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.