Wodzisław Śląski stara się o dofinansowanie na instalacje PV

Urząd Miejski we Włodzisławiu Śląskim stara się o dofinansowanie unijne na projekt „Słoneczna energia – budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim”. Środki może pozyskać z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aby zyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, urząd miejski Wodzisławia Śląskiego rozpoczął nabór wniosków na dotacje do instalacji fotowoltaicznych. Starać się mogą o nią osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której mają zostać zamontowane panele słoneczne.

Wnioski od 22 stycznia można składać do 20 lutego bieżącego roku do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Ze wszystkich zgłoszonych utworzona zostanie lista 100 potencjalnych z szansą na dofinansowanie. Ze składaniem dokumentów należy się spieszyć, ponieważ o miejscu na liście decydować będzie data ich złożenia. Pozostałe wpisane zostaną na listę rezerwową.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną jest montaż jej wyłącznie na dachu budynku. Nie wyklucza to jednak zainteresowanych, którzy dopiero stawiają swoje domy lub lokale usługowe, jeżeli złożą oświadczenie, że do dnia 31 sierpnia 2018r. zostaną oddane do użytkowania.

Dotacja może pokryć aż 100% kosztów kwalifikowanych w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że jej cena nie przekroczy 6 tys. zł za 1kWp. W koszty kwalifikowane nie wlicza się podatek VAT, który pokryć musi przyszły właściciel instalacji.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i Wodzisław Śląski zyska dofinansowanie, to panele słoneczne pojawią się na dachach do końca 2019 roku.