Wsparcie dla OZE na terenach wiejskich

Jednym z priorytetowych projektów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest utworzenie sieci gazowych i biogazowych na terenach wiejskich. W tym celu powstał pion innowacji i rozwoju, w którym minister Krzysztof Jurgiel pokłada wielkie nadzieje. Innowacje w rolnictwie to przede wszystkich mechanizacja gospodarstw, co podkreśla dyrektor KOWR, Witold Strobel.

KOWR jest nową jednostką wykonawczą, która powstała we wrześniu 2017 roku z połączenia Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Zajmuje się przede wszystkim: gospodarowaniem nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, promocją polskich produktów w kraju i zagranicą, wsparciem rodzimych producentów na rynkach zagranicznych, nadzorem nad spółkami Skarbu Państwa oraz rozwojem innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym.

 Podchodzimy do tego dosyć poważnie. Jednym z obszarów innowacyjności jest energetyka na obszarach wiejskich. Chcemy wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa stworzyć sieci gazowe o charakterze wyspowym. Mogłyby one korzystać również z biogazowni, które też chcielibyśmy rozwijać na obszarach wiejskich. Chodzi o to, żeby sieć zaopatrywała odbiorców w jakimś określonym promieniu, tam, gdzie nie opłaca się budować klasycznego gazociągu”, wyjaśnia Witold Strobel.

KOWR zamierza aktywnie wspierać rozwój OZE na terenach wiejskich oraz monitorować produkcję biogazu rolniczego jako źródła energii odnawialnej. Powinno przełożyć się to na poprawę jakości życia na terenach wiejskich.