Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Wychwytują CO2 i chronią przed powodzią – kilka powodów, dlaczego potrzebujesz mokradeł bardziej, niż myślisz

Wychwytują CO2 i chronią przed powodzią – kilka powodów, dlaczego potrzebujesz mokradeł bardziej, niż myślisz

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Ta skarbnica bioróżnorodności potrzebuje naszej szczególnej ochrony, jako najszybciej ginący ekosystem na świecie. 

Reklama

Czym właściwie są mokradła?

Mokradła, to tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, zarówno naturalne, jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych (łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 m) – tak definiuje je Konwencja ramsarska.

Konwencja ramsarska, której pełna nazwa brzmi: Konwencja o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych, to międzynarodowy akt prawny mający na celu ochronę i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Wśród 171 państw, które ratyfikowały Konwencję, znajduje się Polska, która uczyniła to 22 marca 1978 r. Państwa, które podpisały Konwencję, reprezentują wszystkie regiony geograficzne świata. Na jej mocy Polska zobowiązała się do szczególnej ochrony tego typu terenów. Dlaczego? Wyjaśnimy to w dalszej części tekstu.

O bogactwie mokradeł i potrzebie ich specjalnej ochrony

Mokradła, to bogactwo bioróżnorodności. To podmokłe tereny pełne licznych gatunków roślin i zwierząt, w tym tych zagrożonych wyginięciem. W Polsce na takich terenach zamieszkują między innymi łoś euroazjatycki i wodniczka oraz rośnie fiołek bagienny.

Male Moose
Fot.: Ryan Hagerty, wikipedia.pl

Mokradła to także dobre narzędzie do walki ze zmianami klimatu, ponieważ wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery i jednocześnie magazynują najwięcej węgla spośród wszystkich ekosystemów świata. Chroniąc je, chronimy środowisko i to na szeroką skalę – mokradła stanowią bowiem miejsce życia dla prawie 40% gatunków roślin i zwierząt. Dla ekosystemu pełnią wyjątkowo istotne funkcje, między innymi są naturalnym filtrem wody – usuwają z niej zanieczyszczenia, ale także, niczym gąbka, pochłaniają jej nadmiar ze środowiska, chroniąc równocześnie przed powodziami i magazynując wodę słodką. Chronią także 60% ludzkości zamieszkującej wybrzeża przed sztormami, huraganami i tsunami, a każdy hektar mokradeł śródlądowych może zgromadzić do 14 milionów litrów wody powodziowej. 

Jak możemy je chronić

Choć skala pozytywnego oddziaływania mokradeł jest ogromna, to na podobnie dużą skalę te niezwykłe ekosystemy giną. Aktualne dane zamieszczone na stronie gov.pl wskazują, że mokradła stanowią 18% powierzchni naszego kraju i równocześnie są najszybciej ginącym ekosystemem świata.

W związku z powyższymi, na mocy wspomnianej Konwencji ramsarskiej, Polska oficjalnie zobowiązała się do chronienia mokradeł, między innymi poprzez:

 • wyznaczenie odpowiednich obszarów w celu włączenia ich do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu;
 • wdrożenie planowania mającego na celu ochronę obszarów wodno-błotnych umieszczonych na liście;
 • racjonalne użytkowanie wszystkich mokradeł;
 • współpracę międzynarodową w zakresie wdrażania Konwencji.

Co z kolei możemy zrobić my, we własnym zakresie, aby chronić te niesamowite miejsca? Przykłady takich działań wymienia strona gov.pl:

 • po pierwsze, nie kupujmy produktów pochodzących z mokradeł – na przykład torfu i roślin;
 • unikajmy chodzenia po torfowiskach, aby nie niszczyć roślin tam rosnących; 
 • nie zaśmiecajmy tych ekosystemów, np. odprowadzając ścieki i nieczystości czy wyrzucając tam śmieci;
 • nie osuszajmy ani nie inwestujmy w przekształcenie mokradeł na potrzeby rolnictwa i budownictwa;
 • wspierajmy i twórzmy własne przykłady mokradeł, np. oczka wodne na terenie naszej działki;
 • wspierajmy lokalne inicjatywy;
 • dzielmy się wiedzą na temat mokradeł!

Źródło tekstu: gov.pl
Fot.: bing.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.