Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mokradła – miejsca mocy i życia. Ochrona podmokłych terenów

wetlands

Mokradła – miejsca mocy i życia. Ochrona podmokłych terenów

Konwencja Ramsarska w tym roku obchodzi 50. urodziny. Ochrona mokradeł, która jest w niej zawarta, jest kluczowym działaniem, które powinno obejmować całą bioróżnorodność tych terenów. 2 lutego to światowy Dzień terenów podmokłych. Z tej okazji odbywają się liczne wykłady eksperckie, uświadamiające, jak wiele w przyrodzie zależy od tych obszarów

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Obchodzimy Narodowy Dzień Mokradeł i działamy

Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii UW zapraszają do wspólnych obchodów Dnia Mokradeł i poszerzania wiedzy o tych kluczowych, bogatych i niezastąpionych  ekosystemach Ziemi. Od 31 stycznia do 2 lutego będzie można wysłuchać szeregu wykładów oraz odbyć wirtualne spacery po mokradłach. Dowiemy się między innymi, jak wydobycie węgla wpływa na stan mokradeł w sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego. 2 lutego będziemy mogli wysłuchać przemówienia Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej, która obchodzi swoje 50. urodziny. Wydział Biologii zaprasza do udziału w debacie pt. “Chrońmy wodę chroniąc mokradła: jak to zrobić w Polsce”?

Program do pobrania tutaj.

Vo3hXZI2MjIxf3GXCwoc ZYZhA7u3qtyNoRZ5m7Bgcv8vMlTUuhtdKioPBPA3ong2JRGrev5IbmHDbyfJi1FXZbA3FAd
źródło: bagna.pl

Na ratunek mokradłom

Podmokłe tereny pełnią liczne funkcje w przyrodzie, podtrzymując przy życiu ludzi, zwierzęta i inne żywe organizmy. Przechowują i oczyszczają i dostarczają większość ilości słodkiej wody. Mokradła w naturalny sposób filtrują zanieczyszczenia, pozostawiając oczyszczoną wodę, którą możemy bezpiecznie pić.

Tereny podmokłe to tak naprawdę najcenniejszy ekosystem, a dla wielu ludzi jest źródłem zarobku, dzięki żyjącym tam organizmom i rybom. Mokradła są więc domem dla licznych gatunków. 40% z nich żyje i rozmnaża się na mokradłach, a co roku pojawia się na tych terenach około 200 nowych okazów ryb słodkowodnych.

Tereny podmokłe zapewniają ochronę przed powodziami i burzami, bowiem każdy akr mokradeł pochłania do 1,5 miliona galonów wody powodziowej. I wreszcie, torfowiska magazynują dwa razy więcej węgla niż lasy, a słone bagna, lasy namorzynowe i skupiska trawy morskiej pochłaniają również ogromne ilości węgla.

Kryzys wodny

Kryzys wodny dotyka całą populację Ziemi i zagraża planecie oraz jej wszelakim ekosystemom. Problemy związane z gospodarką wodną są wynikiem nadmiernej eksploatacji terenów przez człowieka, zużywaniem i marnotrawieniem ogromnych ilości wody i zmian wywoływanych przez ocieplenie klimatu. Natura niekiedy nie nadąża za działaniami człowieka, które już doprowadziły do znacznego, a w przyszłości mogą doprowadzić, do jeszcze większego, globalnego wyczerpania surowca, jakim jest woda.

Wzrost liczby ludności, urbanizacja i nowe wzorce konsumpcji, w tym nadkonsumpcja, wywierają presję na tereny podmokłe i znajdującą się na nich wodę. Zagrożone są prawie wszystkie globalne źródła słodkiej wody, a aż 82% ludności świata jest narażonych na wysoki poziom zanieczyszczeń. 2,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej i przebadanej wody pitnej. Brak bezpieczeństwa wodnego był kluczowym czynnikiem konfliktu w co najmniej 45 krajach w 2017 roku. Do produkcji żywności i upraw zużywa się aż 70% zasobów. Woda jest marnowana w ogromnych ilościach przez przemysł hodowlany, który ignoruje dobrostan zwierząt i wytwarza ogromne ilości dwutlenku węgla, ocieplając klimat i niszcząc wspólną naturę.

Nie niszczmy natury

Sposobem na ratunek mokradeł jest zaprzestanie niszczenia tych cennych terenów. Są one często pomijane w procesie planowania i budowania nowych budynków czy dróg. Warto rozważyć odbudowę i odtwarzanie podmokłych terenów – w Polsce prowadzi się takie akcje, ale jest ich zbyt mało, aby odnieść wystarczający efekt. W Światowy Dzień Mokradeł, 2 lutego rekomenduje się, aby przestać tamować rzeki i nie pobierać tak ogromnych ilości wody z warstw wodonośnych, które powodują osuwanie się terenu i grożą zalaniem całych powierzchni miast. Dodatkowo należy oszczędnie gospodarować wodą, mądrze wykorzystywać tereny podmokłe i uwzględnić je w planach rozwoju i zarządzaniu zasobami.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.