Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Biznes chce przejść na OZE, ale nie wie jak [RAPORT]

Biznes chce przejść na OZE, ale nie wie jak [RAPORT]

Biznes rozumie, że przejście na odnawialne źródła energii (OZE) to oszczędność, niezależność oraz spełnienie wymogów ESG, ale nie wie, jak się do tego zabrać – to najważniejszy wniosek z badania przeprowadzonego przez Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

O badaniu i twórcach

Omawiane badanie zostało przeprowadzone przez THINKTANK – założony w 2009 roku polski ośrodek analityczny. THINKTANK jest platformą dialogu, wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk dla liderów biznesu, polityki, samorządowców i urzędników. W Radzie Strategicznej ośrodka zasiada m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Muhammad Yunus.

Eksperci za cel stawiają sobie inspirowanie merytorycznej debaty publicznej w Polsce i budowanie dialogu pomiędzy sferą prywatną a publiczną. W ostatnim czasie opublikowali badanie dotyczące wyzwań i korzyści wynikających z transformacji energetycznej polskich firm. 

Instytut, który analizował wyniki badania

Przy Ośrodku działa Instytut Transformacji Energetycznej, którego celem ma być praktycznie wsparcie przedsiębiorców w procesie przejścia na OZE. 

Pierwsza narada Instytutu była poświęcona dyskusji nad wnioskami z badania oraz wypracowaniem rekomendacji dla nowego rządu. Wzięli w niej udział praktycy OZE, przedstawiciele biznesu, środowiska naukowego i organizacji pozarządowych, między innymi: prof. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska, Mirosław Proppe, prezes WWF Polska, Dominika Bagińska-Chyłek, ESG Project Manager w Łukasiewicz Research Network, Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu ESOLEO oraz dr Małgorzata Bonikowska, prezeska THINKTANK oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych.

– Instytut powstał w odpowiedzi na sygnały, które docierały do nas już wcześniej, dotyczące dezorientacji polskiego biznesu. Wyniki badania potwierdzają tylko, że brakuje usystematyzowanej wiedzy, a sytuację pogarsza chaos informacyjny – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezeska THINKTANK.

Największe hamulce świata biznesu

Jaką diagnozę stawia Ośrodek? Z przeprowadzonego badania wynika, że największym problemem dla przedsiębiorców w procesie przejścia na OZE jest brak przystępnej i skonkretyzowanej wiedzy o dostępnych rozwiązaniach, ich zaletach i ograniczeniach. Autorzy raportu chcą to zmienić.

Firmy zwracają uwagę na to, że dużym wyzwaniem dla nich pozostają także wysokie koszty inwestycji, niedostosowanie sieci przesyłowych oraz nieumiejętność wykorzystania pełnego potencjału OZE, np. przez brak miejsca na przechowywanie wytworzonej energii.

Z kolei uczestnicy narady strategicznej Instytutu, jako jedną z pierwszych przeszkód, które należy pokonać na drodze do transformacji, wskazują kwestię sieci przesyłowych.

– Sieci są istotną barierą, ale nie mniejszym wyzwaniem będzie także magazynowanie wyprodukowanej przez OZE energii. W tym pomoże nam rozwój technologii wodorowych – powiedział profesor Maciej Nowicki.

Widać jednak światełko w tunelu. Firmy zaczynają rozumieć, że muszą przejść proces transformacji energetycznej, a Instytut ma za zadanie pokazać im, jakie rozwiązania mają do dyspozycji i jak z nich skorzystać.

Co zachęca firmy do przejścia na OZE

Wśród badanych firm 42% zdecydowało się na transformację energetyczną lub ma ją w planach. 58% z nich tego nie zrobiło i myślą o tym w bardzo dalekiej perspektywie, albo nie przewidują takiego kroku w najbliższej przyszłości.

Zdecydowana większość badanych przez THINKTANK firm wskazuje na oszczędności na energii elektrycznej, jako główny powód chęci przejścia na odnawialne źródła energii. Dopiero w dalszej kolejności wymieniane są: pozytywny wpływ na planetę, zwiększenie niezależności energetycznej czy też kwestie wizerunkowe.

Biznes coraz częściej bierze także pod uwagę raportowanie ESG, które na początek obowiązywać będzie tylko część firm i instytucji, jednak z czasem zakres jednostek objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego będzie się rozszerzał. Polskie przedsiębiorstwa chcą wykorzystać okres przejściowy, aby przygotować się na nadchodzące zmiany (45% ankietowanych firm).

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Agnieszki Rozwadowskiej, prezeski Fundacji Carbon Footprint:

– Inwestycja w OZE wprost wpisuje się w strategię działań ESG koncentrującą się wokół zarządzania ryzykami klimatycznymi. Energia generowana ze słońca, a nie z paliw kopalnych, pozwala oszczędzać nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim emisje gazów cieplarnianych, a tym samym ślad węglowy działalności. Własne moce wytwórcze czystej energii to poprawa kilkunastu wskaźników ESG, a dobrze zaplanowana strategia dekarbonizacji i konsekwentna jej realizacja, to również  budowa kapitału społecznego i wzięcie odpowiedzialności za koszty wytwarzanej i dostarczanej na rynek wartości. Dlatego w Fundacji Carbon Footprint wspieramy zieloną transformację firm, organizacji i wydarzeń, badając ślad węglowy czy certyfikując produkty i usługi międzynarodowym znakiem towarowym Carbon Footprint Approved. Bo ekologia się opłaca, każdemu i wszystkim. – powiedziała Agnieszka Rozwadowska, prezeska CFF. 

Źródło: informacja prasowa THINKTANK
Fot.: bing.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.