Zmiany klimatyczne odmieniają Dolinę Krzemową

Zmiany klimatyczne odmieniają Dolinę Krzemową

Na stopniowe uśpienie życia w Dolinie Krzemowej złożyło się kilka kwestii. Rozwijane tam talenty zmierzają w innych kierunkach, ale decyzyjne w metamorfozie tego wybitnego miejsca, gdzie narodził się Internet, są zmiany klimatu i ścieżka, jaką w związku z tym podąża teraz świat wraz z dużymi inwestorami.

Pusta Dolina Krzemowa

Wiele z firm stacjonujących w Kalifornii opuściło dotychczasowe miejsca pracy. HP Enterprise, czy Oracle zmieniły biura na domowe, zdalne stanowiska pracy z uwagi na globalne nakazy zdrowotne. Opustoszałe biura stanowią też szansę dla polepszenia globalnego klimatu – unikając emisji z transportu, nie zużywając energii w dużych przestrzeniach, zmniejszamy skalę zagrożeń wynikających z emisji.

Napisane przez programistów aplikacje okazały się niepotrzebne lub niewystarczające, aby uchronić świat przed wygenerowanym przez nas samych zagrożeniem. Zmiany klimatu są bowiem kryzysem definiującym erę współczesnego człowieka. Począwszy od początku przez znaczny rozwój przemysłu, świat radykalnie się zmienia – zarówno środowisko, jak i sami ludzie, reagujący na zmiany klimatyczne. Przewiduje się, że stan środowiska będzie determinował kształt kolejnej rewolucji przedsiębiorczości. Angaż najbogatszych ludzi świata w kwestie ekologii i transformacji energii pokazuje, że w tym kierunku zmierza świat.

Inwestycje w klimat

Pojazdy elektryczne to tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Niedawny raport PwC wykazał, że inwestycje w technologie klimatyczne wzrosły z 418 mln USD rocznie w 2013 r. Do 16,3 mld USD w 2019 r. Transformacja dotychczasowo funkcjonujących branż dotyczy wielu sektorów: rolnictwa, energetyki, czy transportu. Klimat zmienia kształt budownictwa mieszkaniowego i biurowego. Jesteśmy świadkami masowych migracji ze względu na zmiany klimatu. Aby zatrzymać narastające zagrożenia, musimy zmienić dotychczasowe nawyki.

Nie tylko Elon Musk i Jeff Bezos zaangażowali się w inicjatywy na rzecz poprawy klimatu.  Innowacje stały się przedmiotem zainteresowania chińskich i innych amerykańskich miliarderów, którzy docenili potencjał energii odnawialnej, czy instalacji wychwytywania dwutlenku węgla. Chris Sacca, były lider projektów specjalnych Google, zbudował jeden z najlepiej prosperujących funduszy typu venture w historii,  inwestując w firmy takie jak Twitter, Twilio, Uber, Instagram i Stripe. Jego nowy fundusz, LowerCarbon Capital, koncentruje się na kwestiach klimatycznych. Dotychczas niewielka część inwestycji miała miejsce w San Francisco lub Dolinie Krzemowej. Analitycy twierdzą, że takie kroki są zdecydowanie potrzebne światu, a inwestycje klimatyczne są dużo ważniejsze, niż te zainwestowane w sprawy mniej ważne i te, które nie rozwiązują realnych problemów ludzkości.

źródło: wired.com