Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Znamy operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce

stacja ładowania

Znamy operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył firmy, które będą pełnić funkcję operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania dla 8 polskich miast. Już wkrótce z ich usług będą mogli skorzystać mieszkańcy Płocka, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Gdyni, Poznania, Koszalina i Lublina. 

BANER MOBILEB1
Reklama

Wytypowano 3 firmy

Prezes URE wskazał firmy Enea, Energa Obrót i PGE Obrót jako dostawców usług ładowania. Oznacza to rozpoczęcie prac nad budową i wdrożeniem ogólnodostępnych stacji ładowania. Dotychczas były one budowane wyłącznie na zasadach komercyjnych.

Obowiązki operatorów stacji ładowania

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
  • zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania,
  • spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
  • wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
  • przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
  • wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
  • zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Gminy wspierają rozwój elektromobilności

Gminy mają obowiązek wspierać rozwój infrastruktury ładowania. Ma to na celu zwiększenie zainteresowania społeczeństwa pojazdami elektrycznymi. 

Ustawa o elektromobilności wskazuje minimalną liczbę punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, która powinna się znaleźć w danej gminie. W przeciwnym razie gmina powinna opracować plan budowy dodatkowych stacji. Buduje je operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Obecnie większość takich stacji jest w trakcie planowania lub budowy.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Źródło: ure.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.