1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Znamy zwycięzców 5. edycji „Youth Krak Hack. W dobrym klimacie!”

Znamy zwycięzców 5. edycji „Youth Krak Hack. W dobrym klimacie!”

„Idźże w retro klimat!”, czyli projekt zespołu Fundacji Carbon Footprint w składzie: Justyna Wielosik, Kornelia Olszówka, Jagoda Zagaja i Gabriela Adamczyk zwyciężył w finale piątej edycji maratonu projektów społecznych „Youth Krak Hack. W dobrym klimacie!”. Podczas hackathonu uczestnicy zaproponowali kampanie społeczne odnoszące się do rekomendacji wypracowanych w trakcie I Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

„Idźże w retro klimat!”, czyli zwycięski projekt zespołu Carbon Footprint 

Główną nagrodę w piątej edycji młodzieżowego maratonu projektów społecznych otrzymała propozycja inicjatywy „Idźże w retro klimat!”, opracowana przez zespół Carbon Footprint. 

Jest to projekt o zabarwieniu ekologicznym, jednak ma bardzo duży wymiar społeczny, jeśli chodzi o łączenie pokoleń, mieszkańców Krakowa. Chcielibyśmy, aby dobre doświadczenia mieszkańców Krakowa, reprezentantów starszego pokolenia, zostały przeniesione na młodsze osoby w kontekście edukacyjnym, ekologicznym. W czasach PRL-u, w dzieciństwie naszych dziadków, żyło się bardziej ekologicznie, tak jak my chcielibyśmy żyć teraz i do tego dążymy powiedziała w wywiadzie dla miejskiej telewizji Justyna Wielosik z Carbon Footprint Foundation.

Zwycięski zespół odbiera nagrodę z rąk zastępcy prezydenta Krakowa, Andrzeja Kuliga

Mamy duży problem z nadkonsumpcją, nadprodukcją odpadów. Nasz projekt jest powrotem do przeszłości, promuje ekologiczne postawy, z pełnym szacunkiem dla doświadczenia i mądrości starszych osóbdodaje Justyna Wielosik.

Zobacz też inny projekt Fundacji, w ramach którego jej przedstawiciele zwracali uwagę na proces zabudowywania zielonych obszarów miasta.

W stronę odpowiedzialnej konsumpcji

Projekt skupia się na przeciwdziałaniu nadmiernej konsumpcji i propaguje rozsądne korzystanie z nieodnawialnych zasobów naturalnych. Zwycięzcy zaproponowali m.in. raport dotyczący nawyków konsumenckich krakowian. Dobry przykład dają seniorzy, którzy nie kupują nadmiernie i mogą stanowić wzór odpowiedzialnej konsumpcji.

Kampania społeczna ma być realizowana z wykorzystaniem materiałów video i mapy miejsc, dotyczących krakowskich rzemieślników: złotych rączek, krawcowych, szewców etc., którzy naprawiają i dają nowe życie zapomnianym przedmiotom. Po pierwsze dlatego, że to zawody na skraju wyginięcia, po drugie, ponieważ ich reprezentantami są często osoby starsze, a po trzecie, aby promować naprawianie zamiast wyrzucania.

Pozostali finaliści Youth Crack Hack

W ocenie finałowych projektów jury koncentrowało się na czterech głównych kategoriach, takich jak: kreatywność i oryginalność (w zakresie formy, działań i narracji przekazu), logiczność (związek pomiędzy diagnozą – celem – efektem), wykonalność (osiągalność) oraz zysk społeczny (efekt projektu i jego wpływ na mieszkańców – walor edukacyjny).

Drugie miejsce zajął projekt Dziecinnie prosty przepis na przyszłość zespołu „Knedliczki” proponujący szereg działań edukacyjnych w zakresie żywienia roślinnego wśród krakowskich rodzin i dzieci. A trzecie miejsce to inicjatywa „Ecolendar” opracowana przez zespół Power of 10. To proporcja krakowskiego kalendarza klimatycznego mającego na celu przeciwdziałanie bierności ekologicznej. Kalendarz proponowany przez młodych krakowian zawierałby m.in. porady, statystyki i wyzwania ekologiczne.

Do zwycięzców trafiły nagrody finansowe, a ich propozycje zostaną włączone w plany działań miasta.

Czym jest YouthKrakHack?

YouthKrakHack to maraton projektów społecznych, który z inicjatywy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, realizowany jest nieprzerwanie od 2018 r. przez Urząd Miasta Krakowa. Każda edycja poświęcona jest innemu tematowi, a zadaniem uczestników jest opracowanie autorskich projektów z zakresu polityki młodzieżowej.

Piąta edycja YouthKrakHack

W piątej edycji „Youth Krak Hack. W dobrym klimacie!” wzięło udział ponad czterdzieścioro młodych mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Pracując w dziesięciu drużynach, zmierzyli się z wyzwaniem opracowania kampanii społecznej kształtującej postawy proklimatyczne, skierowanej do różnych grup mieszkańców Krakowa: młodzieży, rodzin z dziećmi, seniorów, a także przedsiębiorców i inwestorów.

Proponowane kampanie miały nawiązywać do rekomendacji wypracowanych w trakcie pierwszej edycji Krakowskiego Panelu Klimatycznego, zawierać elementy edukacyjno-informacyjne i uwzględniać różnorodne narzędzia komunikacji i edukacji. 

Nie było to łatwe zadanie, bo na przygotowanie propozycji kampanii uczestnicy hackathonu mieli zaledwie dwanaście godzin. Wspierali ich eksperci z obszaru komunikacji społecznej i PR, tworzenia kampanii społecznych, a także z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej.

Finał 5 edycji hackathonu

Wśród propozycji przygotowanych przez uczestników YouthKrakHack znalazły się kampanie mające zachęcić krakowian między innymi do przeciwdziałania marnowaniu żywności i nadmiernej konsumpcji, wybierania diety roślinnej oraz uprawy warzyw w przestrzeni miasta. Do finału zakwalifikowało się sześć drużyn, które swoje propozycje zaprezentowały 30 sierpnia w Urzędzie Miasta Krakowa.

Ich pomysły oceniało jury składające się z przedstawicieli różnych obszarów funkcjonowania miasta – w tym dyrektorzy wydziałów i jednostek koordynujących inicjatywy z zakresu klimatu, ekologii, transportu, przedsięwzięć społecznych, kampanii społecznych, a także osoby zaangażowane w organizację i koordynację I Krakowskiego Panelu Klimatycznego. W finale hackathonu wziął także udział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

To jest niezwykle ważne przedsięwzięcie. W niedługim czasie będziemy mogli przekazywać pałeczkę kierowania miastem młodym ludziom i sądzę, że to najlepszy moment, żeby oni sami powiedzieli, w którym kierunku chcą iść i jak przekonywać swoich rówieśników do działania. To niezwykle istotne, by włączali się do ogólnospołecznego ruchu na rzecz adaptacji naszego miasta do zmian klimatycznych i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które przynoszą zmiany w klimaciestwierdził Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Realizacja postulatów Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Uczestnicy tegorocznej edycji hackathonu zaproponowali kampanie społeczne odnoszące się do rekomendacji wypracowanych w trakcie I Krakowskiego Panelu Klimatycznego. 

Panel obywatelski to innowacyjny sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację.

Krakowski Panel Klimatyczny, pierwszy panel obywatelski w Krakowie, poświęcony był zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”.

Wcześniej panele obywatelskie zorganizowały już inne polskie miasta: Warszawa, Lublin, Gdańsk, Wrocław, Łódź i Poznań.

Wszystkie projekty były wartościowe i odpowiadały na realne wyzwania w obszarze zapewnienia neutralności klimatycznej Krakowa. Wartością dodaną zwycięskiego projektu była jego międzypokoleniowość. Warto zaznaczyć, że Miasto Kraków zabezpieczyło już środki na przeprowadzenie kampanii społecznych w obszarze klimatu, zatem zwycięskie projekty zostaną włączone w realne działania Miasta –  powiedział Konrad Szpak, prezes Instytutu Polityk Publicznych, organizacji będącej operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Obecnie przygotowywany jest plan wdrożenia wszystkich rekomendacji wypracowanych w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Ma on powstać do końca października. Jesteśmy przekonani, że będzie on odpowiedni, a wdrażanie rekomendacji będzie mieć także charakter partycypacyjny. Jako Instytut Polityk Publicznych deklarujemy współpracę w tym zakresie –  dodaje Konrad Szpak.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Młody Kraków 2.0 oraz na profilu MłodyKraków na Facebooku.

Źródła: Krakow.pl, carbonfootprintfoundation.com, Youtube.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.