Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

ZUM – lista zielonych urządzeń i materiałów w programie “Czyste Powietrze”

pompa, pompa ciepła

ZUM – lista zielonych urządzeń i materiałów w programie “Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował specjalną “listę zielonych urządzeń i materiałów”. Ma to być rozszerzona baza danych o urządzeniach grzewczych, uwzględnianych w programie “Czyste Powietrze”. Ich zastosowanie potwierdzi osiągnięcie efektu ekologicznego podjętej termomodernizacji.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Nowa lista urządzeń uwzględnianych w “Czystym Powietrzu” 2.0

NFOŚiGW planuje, że w 2021 roku “ZUM” będzie podstawą do wyznaczania kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem i montażem sprzętu i materiałów termomodernizacyjnych. 

Baza powstaje w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce, więc zagwarantujemy naszym beneficjentom dostęp do sprawdzonych, ekologicznych rozwiązańmówi Dominik Bąk, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – To narzędzie, które na pewno zaoszczędzi czas i przyspieszy weryfikację wniosków w programie, ale przede wszystkim przyczyni się, przez dobór wysokiej jakości urządzeń i materiałów, do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym i trwałej poprawy jakości powietrza.

Likwidacja nieczystej konkurencji

Za przygotowanie ZUM odpowiada Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Baza ma dodatkowo eliminować przypadki nieuczciwej konkurencji. W procesie dodawania  do bazy produktów i materiałów (zgłaszanych przez producentów i dystrybutorów), będą one odpowiednio weryfikowane. Lista nie będzie rankingiem czy informacją handlową, a miejsca na niej będą przyznawane losowo. 

Co znajdzie się na liście zielonych urządzeń i materiałów?

Katalog ZUM powstaje na podstawie strony https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/. Będą w nim znajdowały się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzenia bezemisyjne i takie, które korzystają z energii odnawialnej: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp. Pod uwagę będą brane również materiały budowlane: izolacyjne, stolarka okienna, bramy zewnętrzne. 

Lista ma być dostępna pod adresem tutaj. 3 sierpnia do pomocy ruszy specjalna infolinia pomocowa, a we wrześniu wsparcie on-online.

Źródło: nfosigw.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.