Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zwiększono nakład finansowy na przekop Mierzei Wiślanej

mierzeja

Zwiększono nakład finansowy na przekop Mierzei Wiślanej

Co niesie za sobą rządowa uchwała „zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”? W tym przypadku zwiększenie nakładu finansowego na program związany z przekopem Mierzei Wiślanej. Dotychczasowa wartość 880 milionów złotych została zwiększona do 1,98 miliarda złotych – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

B1
Reklama

Na stronie czytamy także, że powodem dwukrotnego zwiększenie nakładu finansowego na przekop Mierzei Wiślanej są między innymi wzrosty cen materiałów, jak i usług oraz robót budowlanych. Podkreślono też, że inwestycja znajduje się w obszarach Natura 2000, czyli terenach objętych europejskim programem, w którego skład wchodzą chronione tereny przyrody na terytorium Unii Europejskiej.

Ponadto, projekty budowlane i koncepcja realizacji inwestycji, musiały zostać dostosowane do restrykcyjnej – ze względu na realizację inwestycji w obszarach Natura 2000 – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.czytamy na stronie Kancelarii.

Reklama

Cel dodatkowego nakładu

W pierwszej fazie planów z 2016 roku związanych z inwestycją, nie uwzględniono takich kroków jak likwidacja mostu pontonowego na rzece Elbląg i budowa całkiem nowej konstrukcji, oraz budowa nowego mostu zwodzonego obrotowego na Mierzei Wiślanej zamiast zaplanowanego projektu mostu zwodzonego podnoszonego. Finanse mają pokryć też pogłębienie wejścia do Portu Elbląg.

Dodatkowo koszty inwestycji są wyższe z uwagi na budowę sztucznej wyspy, na którą mają trafiać wykopywane podczas budowy surowce. Do tej pory urobek miał być odkładany na brzegach Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej. W uchwale czytamy też, że wyspa ma stać się siedliskiem dla ptaków.

Zmiany terminów

Zakończenie inwestycji planowane jest trzy miesiące później, niż zakładano dotychczas, a więc budowa potrwa do I kwartału 2023 roku (pierwotnie datą ukończenia budowy był rok 2022). Nowy termin ustalono ze względu na wydłużenie procedury przetargowej oraz konieczność pogłębienia wejścia do Portu Elbląg.

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, budowa drogi wodnej, która ma łączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, zapewni swobodny dostęp do portów Zalewu Wiślanego i stworzy warunki do stabilnego rozwoju tego regionu. Podano też, że zwiększy się poziom bezpieczeństwa związany z jednostkami ratownictwa morskiego (SAR), a ponadto zwiększą się możliwości działań marynarki wojennej w kraju. 

Druga strona mostu

Co na to ekolodzy? Wielu naukowców i ekspertów uważa tę inwestycję za niepotrzebną, generującą ogromne nakłady finansowe oraz ingerującą znacznie w faunę i florę. Początkiem roku 2019 Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Marszałek Województwa Pomorskiego złożyli odwołanie od decyzji środowiskowej olsztyńskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która poparła inwestycję na Mierzei Wiślanej. Przeciwko niej opowiadała się organizacja Greenpeace Polska oraz: Klub Gaja, Kuling, Fundacja MARE, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i wielu innych obywateli.

źródło: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.