Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

1,4 miliona mikroinstalacji OZE w 2023 roku w Polsce 

1,4 miliona mikroinstalacji OZE w 2023 roku w Polsce 

Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport, w którym podaje, że liczba mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wzrosła w 2023 roku do ponad 1,4 mln. Od lat na rynku dominują prosumenckie instalacje fotowoltaiczne. Jednak dynamika przyrostu mocy z instalacji tego typu w tym roku wyraźnie spadła. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Prosumenci fotowoltaiczny rządzą na rynku OZE 

Na koniec 2023 roku do sieci elektroenergetycznych w Polsce przyłączonych było 1 403 875 mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła blisko 11,3 GW. Prawie 98% z nich było użytkowanych przez prosumentów, którzy eksploatowali 1 386 792 mikroinstalacje.

– Od lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku prosumenckich instalacji odnawialnych źródeł energii, których liczba w 2023 r. sięgnęła 1,4 mln. Dynamika ich rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, zarówno liczby, jak i mocy mikroinstalacji OZE, potwierdza konieczność zwiększenia inwestycji w infrastrukturę sieciową. A sieci dystrybucyjne to jeden z najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez Urząd Regulacji Energetyki – podkreśla Prezes URE, Rafał Gawin.

99,9% wszystkich mikroinstalacji OZE w naszym kraju stanowiła fotowoltaika (PV). Instalacje tego rodzaju odpowiadają także za zdecydowaną większość, odpowiednio 99,8%.

Jakie prawa i obowiązki mają prosumenci? 

Prosumenckie mikroinstalacje OZE sprzedają i rozliczają swoją energię dzięki dwóm systemom, tzw. systemu opustów (net-meteringu) albo systemu net-billingu. Ponadto korzystają z wielu ułatwień formalnych, m. in. łatwiejszego przyłączania do sieci, wyłączenia spod obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zwolnień z ponoszenia kosztów bilansowania handlowego. 

Linie elektroenergetyczne to pięta achillesowa polskiej transformacji energetycznej

Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli ponad połowa naszych linii elektroenergetycznych jest przestarzała. Najgorzej wygląda sytuacja linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W 2021 roku aż 46% z nich było starsze niż 40 lat. W przypadku linii średniego napięcia przestarzałych jest ok. 40%, a w przypadku linii niskonapięciowych ich liczba szacowana jest na 30%. 

–  Jakość przesyłanej energii jest coraz niższa, modernizacja sieci kuleje. Tymczasem bez inwestycji nie będzie mowy o uwolnieniu gospodarki od węgla. Niepełna transpozycja przepisów unijnych również opóźnia rozwój sieci dystrybucyjnej, ponieważ brak jest jednolitego środowiska prawnego – czytamy w komunikacie wydanym w związku z premierą raportu NIK

Fatalny stan krajowych sieci przesyłowych sprawia, że stabilność całego systemu jest zagrożona. Brak inwestycji w modernizację może sparaliżować imponujący w skali Europy rozwój siatki mikroinstalacji OZE. Problemy z przesyłem energii powodować będą nieuchronne awarie oraz wyłączenia. 

Źródła: ure.gov.pl

Foto: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.