1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

2 mld na OZE. Rusza nowy program wspierający dekarbonizację

2 mld na OZE. Rusza nowy program wspierający dekarbonizację

16 kwietnia 2024 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi nowy program wspierający inwestycje w odnawialne źródła energii. Budżet programu wyniesie 2 mld zł.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Czego dotyczy nowy program?

Dekarbonizacja Polski postępuje. Program “Czyste Powietrze”, wpierający termomodernizacje budynków i wymianę pozaklasowych źródeł ogrzewania, cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Wciąż jednak istnieje problem w obszarze ciepłownictwa, gdzie nadal spala się ok. 40% węgla, głównie miału. W odpowiedzi na to wyzwanie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomi nowy program wspierający inwestycje w odnawialne źródła energii. 

Program „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” rozpocznie się 16 kwietnia 2024 roku. Szczegóły na jego temat poznaliśmy wczoraj, podczas konferencji prasowej ministry klimatu i środowiska, Pauliny Hennig-Kloski oraz wiceministry resortu – Urszuli Zielińskiej. 

– Mamy kolejne dobre wieści dla tych, którzy razem z nami chcą podjąć wysiłek na drodze do uzyskania neutralności klimatycznej. Ogłaszamy nowy program dla ciepłownictwa z pulą 2 miliardów złotych na inwestycje w ciepło systemowe, oparte na odnawialnych źródłach energii, z Funduszu Modernizacyjnego. To pieniądze, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i spółki komunalne – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Na co można uzyskać dotację?

Możliwość wsparcia finansowego skierowana jest do przedsiębiorców i obejmuje inwestycje związane z budową lub modernizacją źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 megawatów cieplnych (MWt), które do produkcji energii cieplnej będą wykorzystywały: pompy ciepła, kolektory słoneczne lub geotermię. Przy tym nie ma możliwości kogeneracji (kogeneracją nazywamy wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, czyli tzw. skojarzeniu). Elementem inwestycji może być ponadto przyłącze do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii) lub magazyn energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie).

Do dofinansowania będą kwalifikowały się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa. 

Okres trwania i budżet

Program ma zostać uruchomiony na czas od 16 kwietnia 2024 do końca 2030 roku. Przy tym warto podkreślić, że zobowiązania, czyli podpisywanie umów o dofinansowanie będą trwały do 31 grudnia 2027. Do 31 grudnia 2030 roku natomiast będą wydatkowane środki.

Budżet programu, jak wiemy, wyniesie 2 miliardy złotych, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano 1,43 mld zł, a dla zwrotnych 0,57 mld zł. Środki będą pochodziły z Funduszu Modernizacyjnego. Wsparcie obejmie koszty kwalifikowane poniesione do 31.12.2030 roku, z zastrzeżeniem, że zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

– To pierwszy w pełni zielony program, który pokazuje jasny kierunek transformacji ciepłownictwa – od ciepłownictwa węglowego do ciepłownictwa w pełni zielonego – oświadczyła wiceministra, Urszula Zielińska. 

Jak wylicza Ministerstwo, “w  ramach programu powstanie co najmniej 325 instalacji OZE o mocy co najmniej 898 megawatów mocy cieplnej – MWt. Planowane zmniejszenie emisji wyniesie co najmniej 387 062 Mg CO2/rok”.

Całą konferencję prasową na ten temat można obejrzeć tu:

Źródło: gov.pl

Fot.: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.