Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

82% Polaków obciążonych wzrostem cen energii. Tyle samo uważa, że oszczędza energię

82% Polaków obciążonych wzrostem cen energii. Tyle samo uważa, że oszczędza energię

Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Pracownią Badań Społecznych przeprowadził badania zatytułowane “Energia UREgulowana”. Wyniki wskazują jasno: 82% Polaków odczuło wzrost cen za prąd i gaz. Jednocześnie 81% ankietowanych wskazuje, że oszczędza energię. Za wzrost cen prądu Polacy winią głównie politykę krajową.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Polacy obciążeni wysokimi cenami energii. Badanie URE nie pozostawia wątpliwości

Badanie URE i PBS przeprowadzono, aby zobrazować poziom wiedzy Polaków na temat energetyki i wyzwań stojących przed tym sektorem. W obliczu kryzysu energetycznego i konieczności transformacji, sprawdzenie świadomości konsumentów na temat rynku wydaje się zasadne.

– Kluczowym dla powodzenia przyspieszającej transformacji energetycznej jest, aby była ona sprawiedliwa społecznie i nie ograniczała, ale wręcz podnosiła konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poziom życia Polaków. Realizując ten długofalowy proces powinniśmy wsłuchiwać się nie tylko w głosy branży, ale i w głos opinii publicznej. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania opinii publicznej  pn. „Energia uregulowana”. Chcieliśmy poznać zarówno stopień świadomości uczestników rynku energii, jak i nastawienie Polaków do procesu transformacji energetycznej. Mamy też nadzieję kontynuować takie badania w nadchodzących latach jako element wsparcia działań regulatora – podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE.

Oprócz pytań badających świadomość Polaków na temat krajowej energetyki znalazły się też takie, w których ankietowani mogli wyrazić opinie na temat swoich doświadczeń z tym niezwykle ważnym sektorem gospodarki. Chyba najbardziej znaczącym wydaje się tutaj pytanie “Czy opłaty za media (prąd, gaz) bardziej obciążają Twój budżet domowy niż w poprzednich 2-3 latach?”. 46% badanych wskazało odpowiedź “Zdecydowanie tak”, a 36% “Raczej tak”, co daje nam 82% odpowiedzi potwierdzających większe obciążenie gospodarstw domowych cenami prądu.

W tym konkretnym przypadku wrażenie mieszkańców wsi, miast do 100 tys. i większych ośrodków nie różnią się szczególnie. Suma “Zdecydowanie tak” i “Raczej tak” w przypadku tych pierwszych daje 78%, u drugich jest to 85%, a wśród mieszkańców największych metropolii udział ten wynosi 83%.

Ile płacimy za prąd? Dla ponad połowy Polaków to mniej niż 300 zł miesięcznie

Badani wskazywali również, jaką kwotę brutto przeznaczają w skali miesiąca za media. 54% z nich wskazało przedziały cenowe poniżej 300 zł, przy czym procent ten maleje wraz z wielkością miejscowości. Spośród mieszkańców wsi 45% Polaków płaci mniej niż 300 zł, dla miast do 100 tys. jest to 51%, a w jeszcze większych ośrodkach – 65%. Choć to właśnie mieszkańcy największych metropolii najczęściej wskazują na obciążenie domowego budżetu rachunkami za prąd i gaz, deklarują jednocześnie niższe kwoty na rachunkach niż mieszkańcy wsi.

81% ankietowanych uważa się za osoby oszczędzającą energię. Jako główny powód oszczędzania 89% osób podało chęć obniżenia rachunku, z kolei 55% troskę o środowisko naturalne i klimat. Najpopularniejszą metodą oszczędzania jest wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia, które zadeklarowało 92% badanych. 75% kupiło energooszczędne oświetlenie, a 71% uruchamia pralkę gdy jest pełna. Najmniej popularne metody oszczędzania to korzystanie z przydomowej elektrowni wiatrowej (3%), czujniki ruchu (8%) i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych (12%).

Jednocześnie mało osób jest świadomych tego, że jeżeli do końca 2023 roku zużyją 10% mniej energii niż w roku poprzednim, to mogą utrzymać 10% upust dla cen energii w 2024 roku. Jedynie 40% zadeklarowało znajomość tej zasady. Były to głównie osoby starsze – spośród przedziału 55 lat i więcej wiedzą tą wykazało się 48%, dla przedziału 45-54 było to 44%. Najczęściej o tej możliwości słyszały też osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym – było to aż 45% w porównaniu z 37% dla wykształcenia średniego i pomaturalnego oraz 42% dla wyższego.

Kto odpowiedzialny za wyższe ceny prądu? Polacy winią politykę krajową

W jednym z pytań ankietowani mogli wskazać, które czynniki ich zdaniem mają największy wpływ na wysokość rachunków za energię. Poszczególne odpowiedzi można było uszeregować w kolejności od najmniej do najbardziej wpływowej. Na pierwszym miejscu badani umieszczali najczęściej politykę krajową, która znalazła się tam w 20% przypadków, a ogólnie została wskazana przez 73% osób. Również 20% jako najważniejszy czynnik wskazało politykę międzynarodową (w tym wojnę w Ukrainie). Ogólnie wskazało go 72% badanych. Na kolejnych miejscach, z wynikiem po 19% wskazań na pierwszy miejscu, znalazły się ceny surowców użytych do produkcji energii (72% wskazań ogólnie) oraz polityka UE (65% wskazań ogólnie).

– Czytaj także: Będzie kontynuacja mrożenia cen prądu? Takie rozwiązanie proponuje Unia Europejska

Źródło: ure.gov.pl

Fot. Canva (ktsimage, Anatoliy Sadovskiy)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.