Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

82% Polaków obciążonych wzrostem cen energii. Tyle samo uważa, że oszczędza energię

82% Polaków obciążonych wzrostem cen energii. Tyle samo uważa, że oszczędza energię

Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Pracownią Badań Społecznych przeprowadził badania zatytułowane “Energia UREgulowana”. Wyniki wskazują jasno: 82% Polaków odczuło wzrost cen za prąd i gaz. Jednocześnie 81% ankietowanych wskazuje, że oszczędza energię. Za wzrost cen prądu Polacy winią głównie politykę krajową.

B1
Reklama

Polacy obciążeni wysokimi cenami energii. Badanie URE nie pozostawia wątpliwości

Badanie URE i PBS przeprowadzono, aby zobrazować poziom wiedzy Polaków na temat energetyki i wyzwań stojących przed tym sektorem. W obliczu kryzysu energetycznego i konieczności transformacji, sprawdzenie świadomości konsumentów na temat rynku wydaje się zasadne.

– Kluczowym dla powodzenia przyspieszającej transformacji energetycznej jest, aby była ona sprawiedliwa społecznie i nie ograniczała, ale wręcz podnosiła konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poziom życia Polaków. Realizując ten długofalowy proces powinniśmy wsłuchiwać się nie tylko w głosy branży, ale i w głos opinii publicznej. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badania opinii publicznej  pn. „Energia uregulowana”. Chcieliśmy poznać zarówno stopień świadomości uczestników rynku energii, jak i nastawienie Polaków do procesu transformacji energetycznej. Mamy też nadzieję kontynuować takie badania w nadchodzących latach jako element wsparcia działań regulatora – podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE.

Reklama

Oprócz pytań badających świadomość Polaków na temat krajowej energetyki znalazły się też takie, w których ankietowani mogli wyrazić opinie na temat swoich doświadczeń z tym niezwykle ważnym sektorem gospodarki. Chyba najbardziej znaczącym wydaje się tutaj pytanie “Czy opłaty za media (prąd, gaz) bardziej obciążają Twój budżet domowy niż w poprzednich 2-3 latach?”. 46% badanych wskazało odpowiedź “Zdecydowanie tak”, a 36% “Raczej tak”, co daje nam 82% odpowiedzi potwierdzających większe obciążenie gospodarstw domowych cenami prądu.

W tym konkretnym przypadku wrażenie mieszkańców wsi, miast do 100 tys. i większych ośrodków nie różnią się szczególnie. Suma “Zdecydowanie tak” i “Raczej tak” w przypadku tych pierwszych daje 78%, u drugich jest to 85%, a wśród mieszkańców największych metropolii udział ten wynosi 83%.

Ile płacimy za prąd? Dla ponad połowy Polaków to mniej niż 300 zł miesięcznie

Badani wskazywali również, jaką kwotę brutto przeznaczają w skali miesiąca za media. 54% z nich wskazało przedziały cenowe poniżej 300 zł, przy czym procent ten maleje wraz z wielkością miejscowości. Spośród mieszkańców wsi 45% Polaków płaci mniej niż 300 zł, dla miast do 100 tys. jest to 51%, a w jeszcze większych ośrodkach – 65%. Choć to właśnie mieszkańcy największych metropolii najczęściej wskazują na obciążenie domowego budżetu rachunkami za prąd i gaz, deklarują jednocześnie niższe kwoty na rachunkach niż mieszkańcy wsi.

81% ankietowanych uważa się za osoby oszczędzającą energię. Jako główny powód oszczędzania 89% osób podało chęć obniżenia rachunku, z kolei 55% troskę o środowisko naturalne i klimat. Najpopularniejszą metodą oszczędzania jest wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia, które zadeklarowało 92% badanych. 75% kupiło energooszczędne oświetlenie, a 71% uruchamia pralkę gdy jest pełna. Najmniej popularne metody oszczędzania to korzystanie z przydomowej elektrowni wiatrowej (3%), czujniki ruchu (8%) i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych (12%).

Jednocześnie mało osób jest świadomych tego, że jeżeli do końca 2023 roku zużyją 10% mniej energii niż w roku poprzednim, to mogą utrzymać 10% upust dla cen energii w 2024 roku. Jedynie 40% zadeklarowało znajomość tej zasady. Były to głównie osoby starsze – spośród przedziału 55 lat i więcej wiedzą tą wykazało się 48%, dla przedziału 45-54 było to 44%. Najczęściej o tej możliwości słyszały też osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym – było to aż 45% w porównaniu z 37% dla wykształcenia średniego i pomaturalnego oraz 42% dla wyższego.

Kto odpowiedzialny za wyższe ceny prądu? Polacy winią politykę krajową

W jednym z pytań ankietowani mogli wskazać, które czynniki ich zdaniem mają największy wpływ na wysokość rachunków za energię. Poszczególne odpowiedzi można było uszeregować w kolejności od najmniej do najbardziej wpływowej. Na pierwszym miejscu badani umieszczali najczęściej politykę krajową, która znalazła się tam w 20% przypadków, a ogólnie została wskazana przez 73% osób. Również 20% jako najważniejszy czynnik wskazało politykę międzynarodową (w tym wojnę w Ukrainie). Ogólnie wskazało go 72% badanych. Na kolejnych miejscach, z wynikiem po 19% wskazań na pierwszy miejscu, znalazły się ceny surowców użytych do produkcji energii (72% wskazań ogólnie) oraz polityka UE (65% wskazań ogólnie).

– Czytaj także: Będzie kontynuacja mrożenia cen prądu? Takie rozwiązanie proponuje Unia Europejska

Źródło: ure.gov.pl

Fot. Canva (ktsimage, Anatoliy Sadovskiy)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.