Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla znowu w górę

Giełda EEX zorganizowała dwie aukcje uprawnień do emisji CO2 (EUA) w imieniu Polski. Druga z aukcji zakończyła się sporym wzrostem cen tych dokumentów.

Cena rozliczeniowa z aukcji, która odbyła się 9 maja, wyniosła 13,92 euro. Dotychczas wyższa cena EUA zdarzyła się tylko 18 marca tego roku i wyniosła 14,05 euro.

Na aukcji na sprzedaż wystawiono ponad 3,5 milionów uprawnień – zapotrzebowanie na nie jest niemalże dwa razy większe i wynosi 6,633 miliona jednostek EUA. W aukcji brało udział 20 uczestników – 14 z nich zrealizowało transakcję o łącznej wartości 363,6 miliona euro.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dotychczasowo sprzedano niecałe 32 miliony jednostek uprawnień do emisji. Do sprzedania w tym roku pozostało jeszcze ponad 46 milionów jednostek. Aukcje organizowane mają być co dwa tygodnie do 5 grudnia bieżącego roku.

źródło: cire.pl