Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Co dalej z energetyką w kraju? Polski Kongres Klimatyczny podsumowuje

Co dalej z energetyką w kraju? Polski Kongres Klimatyczny podsumowuje

Nowoczesna energetyka, zrównoważony rozwój biznesu, ekologiczne budownictwo i europejska polityka klimatyczna – te i znacznie więcej kwestii poruszono na tegorocznym Kongresie. Rozmowy o klimacie są teraz nam wszystkim niezwykle potrzebne.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Zoom na Polski Kongres Klimatyczny

Kongres składał się z pięciu paneli dyskusyjnych, dotyczących istotnych kwestii związanych z europejską polityką klimatyczną. Pierwsza dyskusja dotyczyła roli instytucji publicznych w dostarczaniu narzędzi do realizacji celów klimatycznych. Eksperci opowiedzieli w jaki sposób działalność podmiotów, które reprezentują, przyczynia się do transformacji energetycznej miast i gmin, jaka jest efektywność programów dla lokalnych społeczności, w jaki sposób są one programowane i przede wszystkim czy są skuteczne. 

Budowanie w stylu eko

Panel drugi dotyczył ekologicznego budownictwa i udziału branży budowlanej w transformacji. Eksperci odpowiedzieli na pytania czy miasta mają wystarczające narzędzia do zarządzania zmianą, jaką jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, jakie działania powinny podejmować miasta dla osiągnięcia neutralności, jak projektować miasta przyszłości i jaka jest rola branży budowlanej w procesie zielonej transformacji.  

Finansowanie zielonej energetyki

Dyskutowane także nad zrównoważonym sektorze finansów, w tym projektami solarnymi i finansowania zielonych publicznych wydatków inwestycyjnych. Analizowano nowe narzędzia takie jak zielone obligacje i crowdfunding dla jednostek samorządowych. Podstawowym zewnętrznym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej samorządów są indywidualnie dostosowane kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji komunalnych, o których opowiedział Robert Kasprzak, Członek Zarządu w BOŚ.

Sektor publiczny

Kolejna dyskusja o standardach ESG, może być inspiracją dla samorządów nie tylko w zakresie wyznaczania przepisów dla lokalnych przedsiębiorców, ale także dla własnych wewnętrznych systemów zarządzania jednostką samorządową. Panel dyskusyjny pod tytułem ESG – trendy i wyzwania dla sektora publicznego moderował poruszył właśnie te zagadnienia.

Nowoczesna energetyka

Ostatni panel dotyczył kwestii nowoczesnej energetyki. Przejście na czystą energię jest kluczowym aspektem inicjatyw dotyczących inteligentnych miast, mającym na celu stworzenie przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych obszarów miejskich. Dyskutowano o tym jak zrewitalizować sieci przesyłowe i dystrybucyjne i czy samorządy są gotowe na inwestycje związane z rewolucją energetyczną. Jak podkreślił Paweł Ryglewicz, z EDP Renewables, poziom rozwiązań energooszczędnych w gminie zależy indywidualnie od burmistrza lub wójta, który nią zarządza. W przypadku instalacji wiatrowych EDPR widać, jak zmienia się nastawienie lokalnych społeczności. Tam, gdzie farmy wiatrowe już powstały, obserwuje się zmianę mentalności, ponieważ gmina, która już korzysta z OZE, jest w stanie ocenić samodzielnie korzyści, jakie zyskuje dzięki takim instalacjom. Zielona energia i wiedza o tym, że jest ona przyszłością, przy wsparciu burmistrzów, staje się realnym rozwiązaniem. 

Zapis każdego panelu dostępny jest na stronie www.polskikongresklimatyczny.pl oraz w kanale Spotify o nazwie Polska Neutralna Klimatycznie.

źródło: info. prasowe

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.