1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Co dalej z ochroną gawronów w Polsce? Powstała petycja

Co dalej z ochroną gawronów w Polsce? Powstała petycja

Co dalej z ochroną gawronów w Polsce? Powstała petycja

Sytuacja gawronów w polskich miastach nie jest dobra. Ptaki te, choć narażone na wyginięcie, są regularnie tępione przez polskie władze samorządowe. Dzieje się tak przez nieszczelne prawo, które pozwala na bardzo liberalne podejście do ochrony gawronów na terenach miejskich. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) chce zmienić tę sytuację i uruchomiło internetową petycję.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Gawrony w Polsce nie mają łatwo

W ciągu ostatnich 15 lat liczebność gawrona w Polsce spadła o 57%, a co roku zmniejsza się o kolejne 5%. Sytuacja tego ptaka na terenie naszego kraju jest paradoksalna, bowiem gatunek objęty jest ścisłą ochroną, ale tylko poza granicami miast. To właśnie tam znajdują się zresztą naturalne siedliska gawronów – ptaki te pierwotnie szukają pożywienia na terenach rolniczych, wiją gniazda w zagajnikach i drzewach nad rzekami. Wraz z coraz większym rozwojem miast zaczęły jednak coraz częściej wkraczać na tereny zurbanizowane. Tam samorządy wydały im wojnę.

Gawrony poza obszarami zurbanizowanymi są chronione ściśle. W granicach administracyjnych miast sytuacja jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 od 16 października do końca lutego w miastach można całkowicie legalnie i bez konieczności uzyskania zgody usuwać gniazda gawronów, o ile wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Od początku marca do 15 października z kolei tego typu działania wymagają zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Według OTOP-u w latach 2020-2023 RDOŚ-ie w całej Polsce wydały 400 decyzji dotyczących odstępstw od ochrony gawrona na obszarach miejskich, z czego aż 348 (87%) było decyzjami pozytywnymi. Szerzej o tym problemie pisaliśmy w poniższym artykule:

Ruszyła internetowa petycja w sprawie ochrony gawrona

Jak widać, usuwanie gawronich gniazd i płoszenie tych ptaków było wśród władz polskich miast dość częste, a Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska regularnie wyrażały zgody na takie działania. Warto podkreślić, że mówimy tu tylko o wydarzeniach mających miejsce w okresie, gdy takie zgody były wymagane. Jaka jest skala poza okresem zwiększonej ochrony? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy.

Według Czerwonej listy ptaków Polski z roku 2020 gawron zaliczany jest do zwierząt narażonych na wyginięcie. W oświadczeniu OTOP-u wydanym w ubiegłym miesiącu przyrodnicy postulują uszczelnienie przepisów, tak, aby wydawanie decyzji w sprawie płoszenia i niszczenia gniazd gawronów w miastach było przeprowadzane bardziej skrupulatnie. Organizacja chce też, aby ostatecznie gatunek objęty został ścisłą ochroną na terenie całego kraju, a nie tylko poza obszarami zurbanizowanymi.

Teraz OTOP uruchomił w tej sprawie internetową petycję, za której pośrednictwem chcą zachęcić Ministerstwo Klimatu i Środowiska do działań prawnych, które ostatecznie mają sprawić, że gawron będzie w Polsce zwierzęciem chronionym ściśle. Swoje poparcie dla tej sprawy można wyrazić klikając tutaj.

– Czytaj także: Sztuczna inteligencja będzie tropić jeże w Wielkiej Brytanii

Źródło: informacja prasowa – OTOP

Fot. Canva (Antagain)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.