Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Columbus Energy S.A. coraz bliżej przeniesienia na rynek główny GPW

Columbus Energy S.A. coraz bliżej przeniesienia na rynek główny GPW

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect i Catalyst, podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie. Spółka zamierza niebawem przenieść notowania swoich akcji na rynek regulowany.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Podpisana przez Emitenta umowa dotyczy przygotowania przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. prospektu emisyjnego dla akcji serii A, B, C, D, E oraz F, dopuszczanych i wprowadzanych do obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW w Warszawie oraz dla akcji nowej emisji serii G oferowanych w ofercie publicznej i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka planuje złożyć prospekt emisyjny do KNF-u w październiku br. po podjęciu stosownej uchwały przez jej WZA. Columbus Energy S.A. chce zadebiutować na rynku regulowanym GPW w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

„Pracujemy już nad prospektem emisyjnym pewien czas i nadszedł moment, w którym zbliżamy się do jego złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego. Cieszymy się bardzo, że zaufał nam DM BOŚ, który również będzie przeprowadzał ofertę publiczną. Niebawem odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które finalnie podejmie decyzję o wielkości emisji, ale szacujemy, że może to być 30 milionów złotych, które Spółka wykorzysta w 100 % na rozwój przedsiębiorstwa i budowanie wartości dla Akcjonariuszy. Jeśli cały proces przebiegnie sprawnie to pierwszego notowania na rynku regulowanym GPW spodziewamy się już za kilka miesięcy. Jesteśmy przekonani, iż przeniesienie notowań na GPW sprawi, że będziemy postrzegani jako poważny podmiot na rynku energetyki odnawialnej, a realizowanie planów i prognoz pozwoli nam zdobyć zaufanie kolejnych inwestorów. Rok 2018 zapowiada się rokiem Columbus Energy.” – ocenia Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Emitent zakończył pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 2,8 mln zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży sięgających 15,4 mln zł. Columbus Energy S.A. cały czas zwiększa sprzedaż instalacji fotowoltaicznych zarówno w ramach programu abonamentowego, jak i finansowanych za gotówkę oraz uatrakcyjnia swoją ofertę, dzięki czemu umacnia pozycję lidera rynku. W 2 kw. 2017 r. Spółka podpisała ponad 600 umów na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka zrealizowała ponad 400 montaży instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych, w tym już tysięczną instalację w historii firmy produkującą prąd ze słońca.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.